Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2004

Främmande tång

Spridning av främmande arter anses idag vara ett av de största hoten mot jordens biologiska mångfald och kan få stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser.

Sofia Wikström har i sin avhandling vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet studerat etableringen av den främmande arten ishavstång vid Sveriges kust. Tång är stora, fleråriga brunalger som dominerar algvegetationen på grunda klippbottnar och har stor betydelse för den biologiska mångfalden i kustområden genom att erbjuda en unik livsmiljö för många andra arter. Sofie Wikström visar att till skillnad från inhemska tångarter är ishavstången en dålig värd och föda för andra organismer. Introduktionen av ishavstång kan således potentiellt få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden i svenska kustområden, om arten skulle ersätta de inhemska tångarterna.

Sofie Wikströms forskning visar att anledningen till att många djur undviker att äta ishavstången kan vara att den nyinvandrade tångarten innehåller höga halter av kemiska försvarssubstanser. Ishavstången har dessutom ett effektivt försvar mot etablering av påväxtorganismer på dess yta. Förståelse för hur marina arter försvarar sig mot påväxt har ett stort generellt intresse, eftersom den kan ge tillämpningar i form av nya, miljövänliga tekniker för att förhindra påväxt på båtskrov och andra undervattenskonstruktioner. Hennes resultat tyder på att ishavstången försvarar sig genom en kombination av kemiska försvarssubstanser och ett instabilt ytskikt som försvårar för påväxtarter att sitta fast.

I en långtidsstudie av ishavstångens utbredning visar Sofie Wikström att ishavstången först expanderade snabbt och nu finns spridd längs hela svenska västkusten. Under de senaste decennierna har spridningen dock varit begränsad. Ishavstången har framför allt etablerat sig på platser där inhemska tångarter saknas eller är sällsynta, exempelvis i hamnar och andra miljöer påverkade av mänsklig störning. Den huvudsakliga etableringen av ishavstång i störda miljöer visar att dagens storskaliga miljöförändringar i havet, som bland annat påverkar vegetationen i grunda kustområden, kan öka risken för att främmande arter ska lyckas etablera sig. Den negativa effekten av ishavstång på svenska kustekosystem är dock troligtvis begränsad, eftersom arten inte tycks tränga undan inhemska tångarter utan snarast etablerar sig i områden där det finns utrymme.

Doktorsavhandlingens titel: Marine Seaweed Invasions – the Ecology of Introduced Fucus evanescens.

Disputationen äger rum fredag den 28 maj kl. 10.00 på Botaniska institutionen, Lilla Frescativägen 5. Opponent är docent Paul Lavery, School of Natural Sciences, Edith Cowan University, Perth, Australien.

Sofia Wikström kan nås på telefon 08-16 12 05 eller 073-658 58 57, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, e-post sofia.wikstrom@botan.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera