Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2004

Tillfälligt jobb dålig språngbräda

Andelen tillfälliga jobb har ökat på den svenska arbetsmarknaden. Men anställningarna leder sällan till något varaktigt. Män har större chans att få ett fast jobb än kvinnor, medan den utlandsfödde arbetstagaren har betydligt sämre förutsättningar än sina svenskfödda kollegor. Det visar nationalekonomen Mårten Wallette i en avhandling från Lunds universitet.

Debatten om tillfälliga anställningars konsekvenser för den enskilde individen och för samhället i stort har ökat under 90-talet. Under samma period har andelen tillfälliga arbeten ökat från 10 till 15 procent. Mårten Wallette har kartlagt skillnader mellan könen och skillnader mellan svensk- och utlandsfödda personer och han konstaterar att tillfälliga anställningar kan öka segregeringen på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns tydliga skillnader mellan infödda svenskar och invandrare, säger Mårten Wallette. Sannolikheten är högre att en invandrare har en tillfällig anställning och sannolikheten är lägre att hans eller hennes anställning övergår till ett fast jobb. Dessutom är sannolikheten lägre att en utlandsfödd med tillfälligt jobb får ta del av någon form av personalutbildning.

Sannolikheten att män och kvinnor har tillfälliga anställningar är ungefär lika stor, men det är mer ovanligt att kvinnans jobb övergår till en fast anställning. Kvinnor med tillfälliga jobb tenderar också att få mindre internutbildning än en man i samma situation.

Typen av tillfällig anställning spelar också stor roll. Mårten Wallette skiljer mellan provanställning, vikariat, projektanställning och behovsanställning.

– Det är egentligen bara provanställningar som verkar fungera som en språngbräda till ett fast jobb på den svenska arbetsmarknaden, säger han.

Den privata och den offentliga sektorn skiljer sig när det gäller bruket av tillfälliga anställningar. Den tillfälligt anställde inom den privata sektorn har ofta en provanställning eller en projektanställning. Inom stat, kommun och landsting är vikariat och behovsanställningar vanligare anställningsformer. En övergång till tillsvidareanställning, oavsett typ av tillfälligt jobb, är vanligare inom den privata sektorn än inom den offentliga.

Kontaktinformation
Mårten Wallette disputerade den 14 maj med avhandlingen Temporary jobs in Sweden: Incidence, Exit, and On-the-Job-Training. För mer information ring 046-222 86 75/ 222 46 71, 0737-32 45 35 eller marten.wallette@nek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera