Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2004

Energitjänster fel väg till en effektivare energianvändning

Energiföretagens försäljning av energitjänster, dvs tjänster som syftar till en effektivare energianvändning hos företagskunder, effektiviserar inte samhällets energianvändning. Efterfrågan på dessa tjänster är svag och stimuleras inte. Dessutom tar hanteringen av tjänsterna stora resurser i anspråk. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Samhället gör stora ansträngningar för att uppnå en effektivare energianvändning, i syfte att förbättra resursanvändningen och minska miljöpåverkan. Ett medel som används är att förmå energiföretagen att arbeta med energitjänster gentemot sina företagskunder. Det finns två kategorier av energitjänster. Dels indirekta, som innebär att energiföretagen ger råd och förslag men inte är med och genomför effektiviseringarna, dels direkta energitjänster där energiföretagen även är med i genomförandefasen. På den avreglerade elmarknaden förmodas konkurrensen stimulera till fler energitjänster, men så är inte fallet.

Det sätt som energitjänsterna har presenterats, levererats och utförts på är inte samhällsekonomiskt effektivt. En jämförande studie mellan den svenska och brittiska energimarknaden visar att det är troligt att tillhandahållandet av energitjänster på andra avreglerade marknader kommer att få liknande konsekvenser.

– Att tillhandahålla energitjänster leder inte till vare sig en samhällsekonomiskt eller företagsekonomiskt effektivare energianvändning, säger Mikael Bergmasth, en av författarna bakom avhandlingen. Hanteringen av tjänsterna tar stora resurser i anspråk. Dessutom är det främst indirekta energitjänster som hanteras och dessa leder sällan till energieffektiviseringar.

– Stora kostnader läggs ned på förslag till energieffektiviseringar som sedan inte realiseras. Dessutom leder de direkta energitjänster som realiseras till höga transaktionskostnader och därför blir samhällskostnaderna för effektiviseringen alltför stora i relation till resultatet, fortsätter medförfattaren Mats Strid. Det är snarare så att energiföretagen med dessa tjänster försöker stimulera till ökad energianvändning.

Avhandlingen är försvarad.
Avhandlingens författare: Mikael Bergmasth och Mats Strid
Avhandlingens titel: “Energitjänster på en avreglerad marknad – För en effektivare energianvändning?”
För ytterligare information kontakta: Mikael Bergmasth, tel 031-773 5447, e-post mikael.bergmasth@handels.gu.se eller Mats Strid, tel 031-773 2694, e-post mats.strid@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera