Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2004

En skandalbok. Äntligen!

Ta en politiker eller tjänsteman. Ju högre upp i hierarkin desto bättre. Tänk er att han (för det är oftast en man) gottar sig med något han gillar. Kanske god mat, en resa eller varför inte en sväng på krogen eller något fint till bilen. Tänk er vidare att han betalar med pengar som inte är hans. Det här är en bra början på en typisk skandal i svensk offentlig sektor.

Vi har alla sett presskonferenserna. En skandalaktör ska förklara sig. Fotoblixtarna blixtrar, tv-kamerorna tar plats och mikrofoner skymmer sikten. Den som sitter där är i vanliga fall en ledare i den organisation han jobbar, men nu är det skandalen som måste hanteras. För de inblandade personerna är det inget vidare. Att få sparken i en skandal, löpa gatlopp i press och annan media är knappast en avundsvärd situation, troligen en av de värsta upplevelserna det går att få i ett svenskt yrkesliv. För organisationen innebär skandalen att legitimiteten, och därmed omgivningens acceptans, förloras. Framtiden, både på kort och lång sikt och för såväl individ och organisation, kommer att vara en kamp tillbaks.

Skandaler är vanliga i svensk offentlig sektor numer. Det finns goda skäl att lära sig mer om skandaler och skandaliseringsprocessen. Trots att skandaler är uppmärksammade, underhållande och det finns goda skäl att lära sig mer om skandaler finns det lite forskning om dem. Visserligen finns forskningsrapporter och andra slags böcker om enskilda skandaler men jämförande analyser och teoretiserande av skandaler, eller försök att sätta in dem i en större samhällelig kontext, finns det få av.

Boken I skandalers spår fyller luckan. Speciellt uppmärksammas vem som gör skandaler, vad som leder till skandaler och åtgärder mot skandaler. I boken visas också hur organisationer går tillväga för att återskapa sin legitimitet. Under en skandal är en organisation hårt granskad av omgivningen.
Genom att svara på frågor, avstå från sådant som kan uppröra omgivningen, stärka regler och göra sig av med de personer som orsakat skandalen försöker organisationen framstå som en normal organisation – ett högst onormalt tillstånd.

För den skandalintresserade, den som är verksam i den offentliga sektorn, samhällsintresserade, studenter och forskare erbjuder I skandalers spår värdefull kunskap om just vad som händer i skandaler spår.

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning med företagsekonomisk inriktning av Patrik Johansson.
Avhandlingens titel: I skandalers spår – minskad legitimitet i svensk offentlig sektor
Avhandlingsförfattare:Patrik Johansson, tel. 031-773 16 27 (arb.)
e-post: patrik.johansson@spa.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Claes Gustafsson, Stockholm
Tid och plats för disputation: Torsdagen den 3 juni 2004 kl. 10.15, Hörsal Dragonen,
Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera