Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2004

Kompostering – så gör vi bäst på Nordkalotten

Vid årskiftet träder en ny lag i kraft i Sverige. Det blir inte längre tillåtet att deponera komposterbart avfall. Norge har redan en sådan lag och nu pågår ett projekt mellan Nordnorge och Norrbotten för att fördjupa kunskapen om avfallshanteringen på Nordkalotten.

Kompostering är en biologisk process med microorganismer som påverkas av klimatet.
Från och med den 1 januari 2005 är det inte längre tillåtet att deponera biologiskt nedbrytbart avfall.
De lösningar som finns i dag är inte alltid anpassade till vårt klimat.
BOA-projektet har till uppgift att se hur vi på våra breddgrader bäst kan kompostera och är ett samarbete mellan Norrbotten och Nordnorge.
Projektet finansieras bland annat av EU:s regionala utvecklingsfond Interreg III A Nord.
Norge har sedan några år tillbaka en lag som liknar den Sverige inför vid årsskiftet.

Projektet fokuserar på regionens behov av nya lösningar både vad gäller teknik och organsiation. Företag, forskningsinstitutioner och myndigheter, både i Sverige och Norge, deltar.
Luleå tekniska universitet och Högskolan i Narvik planerar bland annat att erbjuda fortbildning för kommuner och de företag som arbetar med avfallsbehandling. Projektledaren Anders Lagerkvist och forskarstuderande Lisa Domeij arbetar båda vid Luleå tekniska universitet.

BOA-projektet kommer att anordna en konferens i Kiruna i början av novermber detta år där alla med intresse av biologisk avfallsbehandling välkomnas.
Nyligen träffades svenska och norska representanter från kommuner, företag och foskningsinstitutioner för att planera konferensen och diskutera kompostering och utvecklingsfrågor avseende biologiskt nedbrytbart avfall.

BOA-projektet startade den 1 januari 2004 och fortgår till nästa vår.

Upplysningar: Lisa Domeij, tel 0920-49 17 02, 073 03 52 077, lido@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-215 71 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera