Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2004

Tevebilagan som fjärrkontroll

När teven innehåller femhundra kanaler eller mer, då duger det inte längre med en vanlig fjärrkontroll i soffan. En tevebilaga som kommunicerar direkt med apparaten är en tänkbar lösning, visar forskning vid Linköpings universitet.

De digitala teveapparater som snart blir var mans egendom kommer att vara mycket annorlunda mot dagens. Mängden information som erbjuds blir avsevärt större – förutom hundratals kanaler tillkommer Internet och en rad andra applikationer och tjänster. Men än så länge är fjärrkontrollen samma gamla knappdosa.

Aseel Berglund vid Institutionen för datavetenskap har studerat två andra system för interaktion mellan tittaren och teven: den röststyrda fjärrkontrollen och den elektroniska tevebilagan, “Paper Remote”. Resultaten presenteras i hennes doktorsavhandling i datalogi.

En tevebilaga finns redan på de flesta soffbord. Om den är tryckt på digitalt papper och interaktiv med teven, så behöver man bara pricka en ikon med sin elektroniska penna för att få in det önskade programmet. Den som planerar sitt tittande kan bocka för kvällens eller hela veckans höjdpunkter, så lagras de automatiskt i apparatens minne.

Tekniken kan också användas för samhällsinformation av olika slag. En broschyr kan förses med en ruta för den som vill veta mer – ett tryck med pennan så kommer en instruktion i form av en filmsnutt i teven.

En stor fördel är att papperstidningen är en välbekant produkt som passar in i hemmiljön. Inte minst för många äldre och handikappade, som har svårigheter att hantera en fjärrkontroll, kan den interaktiva tevebilagan vara en bättre lösning.

Aseel Berglund och hennes kolleger har konstruerat en prototyp, kallad Paper Remote, med digitalt papper och en så kallad Anoto-penna. Papperet har ett punktmönster i botten som pennan känner av, och varje position är kopplat till en viss funktion. Protoypen har testats på en panel med 20 deltagare. Mest positiva var de som var vana vid tevebilagor. Möjligheten att få ytterligare information utan att använda dator sågs som en värdefull fördel med Paper Remote.

Flera var dock rädda för att en tevebilaga som ska täcka alla hundratals kanaler skulle bli för otymplig, vilket aktualiserar möjligheten att skapa personligt designade bilagor.

Röststyrda fjärrkontroller är redan i bruk men har inte mötts med någon entusiasm, bland annat för att de bygger på kommandon som måste memoreras. För att röststyrning ska fungera bra krävs en dator som förstår naturligt språk, så att man kan tala fritt utan att vara begränsad till olika kommandon. På frågan “går det någon bra film i kväll?” ska teven scanna bland kanalernas filmutbud och ge förslag. Röststyrning är mest lämplig för informationssökning och navigering i stora datamängder.

Avhandlingen heter Augmenting the Remote Control: Studies in Complex Information Navigation for Digital TV. Disputationen äger rum fredag 14 maj.

Kontaktinformation
Aseel Berglund nås på 013-282465 eller 0730-918008, e-post asebe@ida.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera