Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2004

Entreprenörskap i det offentliga

Från affärsvärlden rapporteras ofta om entreprenörer – personer som med framgång skapar nya företag. Entreprenörskap ligger i tiden och tanken är att entreprenörerna genom att skapa nytt också skapar ekonomisk tillväxt. Men det är mera sällan vi hör talas om entreprenörer som verkar inom den offentliga sektorn. Där borde väl också finnas personer med lust att skapa, om inte nya företag och ekonomisk vinst, så i alla fall ny verksamhet?

I avhandlingen “Inget personligt. Om entreprenörskap i offentlig sektor” är intresset riktat mot utvecklingsprocesser i skolan. I boken beskrivs hur det går till när ny verksamhet skapas och etableras i skolan. En mängd skolledare har intervjuats. I ett av de fall som blir särskilt belysta i boken får läsaren inblick i hur elever och lärare i en svensk gymnasieskola har konstruerat biogasanläggningar och tagit med sig dem till Kenya där de tagits i bruk.

En slutsats som dras i avhandlingen är att rollen som entreprenör är svår att spela i en offentlig organisation. Entreprenören är nämligen en slags soloartist och soloartister kan av olika skäl inte få särskilt mycket utrymme i offentlig verksamhet. Att tala om entreprenörskap i offentlig sektor är däremot fullt möjligt, men då om ett kollektivt genomfört sådant.


Avhandlingens titel: Inget personligt. Om entreprenörskap i offentlig sektor
Avhandlingsförfattare:Ylva Mühlenbock , tel. 031-775 7906(bost.), 031-773 5908(arb.)
e-post: Ylva.Muhlenbock@spa.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Elisabeth Sundin, Linköping
Tid och plats för disputation: Fredagen den 14 maj 2004 kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+

Kontaktinformation

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera