Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2004

Begränsad mångfald i svenska TV-nyheter

De TV-nyhetsprogram som under den senaste tjugoårsperioden haft störst publik i Sverige är Rapport och Aktuellt som sänds i Sveriges Television samt TV4:s Nyheterna. Varje dag tar en majoritet av TV-tittarna del av något av dessa tre program och den bild av omvärlden som serveras är i stort sett densamma oavsett vilket program man väljer att titta på. Denna bild förändras också mycket lite under perioden 1980-2000. De tre nyhetsprogrammen rapporterar ofta om samma nyhetshändelser och de program som är mest lika är Rapport och Aktuellt som båda sänds i Sveriges Television.

De senaste årens utveckling har inneburit en explosion av nya TV-kanaler och inte minst nyhetsutbudet har ökat kraftigt. Innebär detta också att det innehåll som når TV-publiken utmärks av en större mångfald eller blir det bara mer av samma sak? Hur mångfalden i de svenska TV-nyheterna ser ut under perioden 1980-2000 och vad som påverkar mångfalden är frågor som belyses i en ny avhandling från Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Anna Maria Jönsson som skrivit avhandlingen och disputerar den 28 maj 2004 säger att även om mångfalden består av en rad olika aspekter är ett av huvudresultaten trots allt att de tre programmen är väldigt lika varandra:

– Du får som tittare i stor utsträckning ta del av samma nyheter oavsett om du tittar på Rapport, Aktuellt eller Nyheterna – närmare vart tredje inslag tar upp en händelse som alla tre programmen rapporterar om – och dessutom presenteras nyheterna oftast också på samma sätt, med samma perspektiv och infallsvinklar.

En annan aspekt av mångfalden är bredden och här konstaterar Anna Maria Jönsson att rapporteringen i TV-nyheterna koncentreras till vissa områden, ämnen och personer:

– Nyheter från Stockholm och övriga västvärlden värderas högre än övriga nyheter och detsamma gäller nyheter om politik, ekonomi, krig och brott. De personer som oftast intervjuas är medelålders svenska män.

Att rapporteringen är koncentrerad till vissa typer av nyheter och att redaktionen ofta gör samma nyhetsvärdering i valet av nyheter behöver dock inte ses som något negativt menar Anna Maria Jönsson:

– Det vore till exempel märkligt om inte samtliga nationella TV-nyhetsprogram i Sverige uppmärksammade händelser som Estoniakatastrofen eller mordet på Anna Lindh. Det är inte alltid den maximala mångfalden som bör eftersträvas.

I avhandlingen konstateras dock också att mångfalden sett ur demokratisynpunkt i vissa avseenden är för begränsad och att detta särskilt gäller vilka personer som intervjuas och det faktum att nyhetshändelser ofta presenteras på samma sätt med samma perspektiv i alla tre programmen.

Avhandlingens titel: Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter
Avhandlingsförfattare:Anna Maria Jönsson , tel. 08-26 13 58 (bost.), 08-60 84 255 (arbete), 0703-246693
e-post: anna-maria.jonsson@sh.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Rune Ottosen, Oslo
Tid och plats för disputation: Fredagen den 28 maj 2004 kl. 13.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera