Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2004

Forskning om artificiell fotosyntes samlas vid Ångströmlaboratoriet

En helt ny avdelning för artificiell fotosyntes, som lockar forskargrupper från både Lund och Stockholm till Uppsala – och en ny avdelning för nanoteknologi. Det är exempel på verksamheter som ska rymmas i den nya flygeln vid Ångströmlaboratoriet.

Utbyggnad av Ångströmlaboratoriet tillhör de projekt som prioriteras i den aktuella lokalförsörjningsplanen. Beslut för byggstart är nu fattat, och enligt projektplanen ska flygeln, omfattande cirka 5000 kvadratmeter, stå klar i augusti 2006. Byggnaden kommer att rymma en ny avdelning för nanoteknologi, för vilken en ny professur ska tillsättas. Huset får också en stor avdelning för artificiell fotosyntes, den första i sitt slag i landet. Hit flyttar en forskargrupp från BMC, ledd av professor Leif Hammarström, samt en från fysiologisk botanik, ledd av professor Peter Lindblad, men den lockar forskargrupper från Lund och Stockholm. Källarplanet kommer att hysa en spenatodling för den nya avdelningen.

– Detta konsortium, som har stöd från bland annat Energimyndigheten, Wallenbergstiftelsen och Stiftelsen för strategisk forskning, har tidigare varit spritt i Sverige. Nu samlas de här, säger teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekanus Sten Lunell, professor i kvantkemi och ordförande i projektgruppen.
Även avdelningen för teoretisk fysik, samt avdelningen för signal och system flyttar till byggnaden.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Sten Lunell, professor i kvantkemi, 018-471 3268, 0704-250121

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera