Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2004

Linköpings universitet och Saab bildar forskningscentrum

Måndagen den 3 maj undertecknade Saab och Linköpings universitet en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att bilda ett gemensamt kompetenscentrum kallat LinkLab. Samarbetet syftar till att fördjupa och utöka parternas gemensamma forskning och teknikutveckling inom området flygsystemteknik, bland annat med sikte på avancerade system och obemannade farkoster.

Samarbetet är ett sätt att ytterligare stärka och koordinera de samarbeten som idag bedrivs mellan Saab och Linköpings universitet. Med LinkLab vill parterna tillsammans skapa ett respekterat och välkänt kompetenscentrum för forskning och teknikutveckling inom flygområdet.

– Genom det utökade samarbetet skapas nya förutsättningar för industriell tillväxt inom flygområdet i Sverige. LinkLab ger även möjlighet till synergieffekter till och från andra sektorer av näringslivet, säger Mille Millnert, rektor vid Linköpings universitet.

De unika egenskaperna med LinkLab finns i sammansättningen av projektteamen där företagsintressen och forskarintressen förenas. Forskning kommer bland annat att bedrivas inom områdena autonoma system, beslutsstöd, signalbehandling, systemarkitektur, människa-maskin-interaktion samt flygplansbyggnad och produktionsteknik.

– Samarbetet mellan Saab och Linköpings universitet syftar till att göra östgötaregionen ledande inom flygteknik i Europa. De teknikområden som är viktiga för flygindustrin i framtiden också är väsentliga för svenskt näringsliv i stort. LinkLab ger nya möjligheter att skapa kunskap och bidra till tillväxt i den högteknologiska industrin, säger Lennart Sindahl, chef för Saab Aerosystems i Linköping.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen innebär att Saab och Linköpings universitet går vidare in i en etableringsfas där formerna för LinkLab tas fram. I början av september kommer parterna att underteckna det samarbetsavtal som innebär startskottet för LinkLab, som förläggs till Campus Valla i Linköping. Ett antal projekt som redan idag drivs gemensamt samt ytterligare projekt som är på väg att startas kommer att utgöra basen i LinkLab. Samarbetet kommer dessutom att skapa bättre förutsättningar för nya och utökade projekt samt en ökad rörlighet för personal mellan de två parterna.

Kontaktinformation
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems, tel 013-18 00 17
Sven Stafström, Professor och projektledare, Linköpings Universitet, tel 070-514 13 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera