Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2004

Bättre förståelse för den molekylära världen

Nya metoder för att läsa av information om den mikroskopiska, molekylära världen ur experiment presenteras av Pär Håkansson, Umeå universitet, i den avhandling han försvarar den 14 maj.

Avhandlingen behandlar kopplingen mellan den mikroskopiska och makroskopiska världen. Beräkningsmetoder och modeller som gör det möjligt att tolka experimentresultat från några av kemins viktigaste spektroskopiska metoder presenteras.

Spektroskopiska experiment tolkas i termer av molekylernas rörelser och arrangemang i till exempel krökta membranytor. En ny metod för att bestämma avstånd inom proteiner presenteras. Dessa metoder bidrar till förståelse av den molekylära världen.

Fredagen den 14 maj försvarar Pär Håkansson, institutionen för kemi, biofysikalisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Simulation of Relaxation Processes in Fluorescnce, EPR andNMR Spectroscopy”. Svensk titel: Simulering av Relaxationsprosesser inom Fluoresens, EPR och NMR Spektroskopi.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal KB3A9, KBC-huset Umeå universitet.
Fakultetesoponent är professor Yehudi K. Levine, Debye Institute, Ornstein Lab, Section Computational Biophysics Utrecht University, Netherlands.

Kontaktinformation
Pär Håkansson är uppvuxen i Röback utanför Umeå.

Pär nås på:
Tel: 090-786 59 73
E-post: par.hakansson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera