Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2004

Barn som föds mer än 12 veckor för tidigt har större chans att överleva om de föds på universitetssjukhus än på länssjukhus.

En ny svensk studie visar att överlevnaden för mycket för tidigt födda barn är lika på länssjukhus och universitetssjukhus. För de allra minsta barnen, födda minst 12 veckor för tidigt, är överlevnaden dock högre om födseln sker på ett universitetssjukhus.

Syftet med undersökningen var att studera vilken effekt nivån på vården har på överlevnaden. För att utesluta andra omständigheters inverkan på överlevnaden tog man i studien även hänsyn till andra faktorer, som komplikationer under graviditeten och förlossningen. Studien publiceras den 3 maj i tidskriften Pediatrics.

Studien är baserad på medicinska födelseregistret och dödsorsaksregistret och omfattar 2253 barn födda efter en graviditet på mellan 24 och 31 veckor. Resultaten visar att för barn födda i graviditetsveckorna 28 till 31 var överlevnaden lika god, oavsett om barnet fötts på ett universitetssjukhus eller ett länssjukhus. För barn födda mellan graviditetsvecka 24 och 27 kunde en klar skillnad dock observeras, till universitetssjukhusens fördel. I denna grupp avled 32 procent av barnen födda på länssjukhus, att jämföra med 23 procent på universitetssjukhus. Studien kan inte ge några säkra svar på orsakerna till denna skillnad, men den beror inte på att mödrarna på länssjukhusen har svårare och mer akuta graviditetskomplikationer.

Extremt för tidigt födda barn behöver en högspecialiserad och personalintensiv vård, där många yrkeskategorier bidrar med olika kompetenser.

– Universitetsklinikernas större erfarenhet att vårda dessa barn slår förmodligen igenom i statistiken, menar Stefan Johansson, studiens huvudförfattare.

Författarna föreslår att vården av de allra tidigast födda barnen bör förläggas till några få högt specialiserade centra. Men samtidigt att det är viktigt att bibehålla en hög neonatal kompetens i länssjukvården för att upprätthålla den goda vården där. Ett annat viktigt skäl för en generellt hög kompetens i neonatalvården är att ett antal av de allra tidigaste förlossningarna alltid kommer att ske på länskliniker, oavsett ambitionen att utföra dessa förlossningar på specialistcentra. Ibland är det inte praktiskt möjligt att flytta modern till ett annat sjukhus, till exempel om moderkakan har lossnat. Närmare regionala samarbeten och en utbyggd transportverksamhet kan vara en väg till ökad överlevnad i dessa fall.

Publikation:
Preterm Delivery, Level of Care, and Infant Death in Sweden: A Population-Based Study.
Stefan Johansson, Scott M. Montgomery, Anders Ekbom, Petra Otterblad Olausson, Fredrik Granath, Mikael Norman, and Sven Cnattingius.
Pediatrics 2004; 113:1230-1235.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:
Stefan Johansson, avdelningsläkare och doktorand, tel 0703-49 59 47, mail stefan.johansson@meb.ki.se
eller
Mikael Norman, överläkare och docent, tel 08-655 69 72, mail mikael.norman@ks.se
Båda är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera