Tema

Kejsaren hade kanske aldrig kontroll över det gamla Japan?

Japansk historia har länge betraktats ur ett centralt perspektiv. Under modern tid var kejsarmakten stark i Japan fram till andra världskrigets slut och det har varit hovets syn på japansk historia som varit den allmänt giltiga. Efter kriget började detta synsätt luckras upp och den regionala historien har fått mer och mer uppmärksamhet. Dock långt ifrån så mycket som den förtjänar. Anders Carlqvist har undersökt förhållandena under 700-talet i ett län som heter Izumo och här härskade inte kejsarens länsherrar utan en lokalt förankrad familj.

Izumo ligger utmed Japanska havet en två veckors resa (enligt dåtidens räknesätt) från huvudstaden, Nara. Dåtidens Japan var uppdelat i en hierarkisk pyramid med kejsaren i toppen. Geografiskt var landet uppdelat i ett 60-tal län, och dessa styrdes i de flesta fall av länsherrar utskickade från hovet.

700-talet var en administrativ storhetstid i Japan. Landet och kejsarmakten hade i mycket formats under 600-talet och det var nu på 700-talet, symboliskt markerat av att man byggde en ny huvudstad i Nara, som kejsare och hov syntes ha total kontroll över landet. Men Izumo län styrdes inte av utsända länsherrar från hovet utan av en lokalt förankrad familj.

Izumo län är en mycket intressant region. Här har man funnit fler bronsföremål än någon annanstans i Japan. Här uppfördes även en sorts gravar som inte existerar i något annat område i landet. På 700-talet var Izumo också den enda plats där man tillverkade pärlor som symboliserade makt och som fyllde en viktig funktion vid hovet. Och i de officiella krönikor som den japanska staten gav ut på 700-talet utgör Izumo skådeplats för många viktiga myter.

Dessa förhållanden visar att Izumo hade en särplats i 700-talets Japan. Vid denna tid skrevs en beskrivning över Izumo län, som senare kom att heta Izumo fudoki. Den skrevs av män starkt knutna till den lokala makteliten i Izumo och det är denna text som legat till grund för Anders Carlqvists studie av 700-talets Izumo.
Carlqvist motsätter sig alltså den tidigare, och i mycket alltjämt rådande, tanken att kejsare och hovet var de som hade full kontroll över och efter eget godtycke styrde Japan på 700-talet.

Avhandlingens titel: Elusive Treasures. Natural Resources in Izumo Fudoki.
Disputationen äger rum lördagen den 15 maj 2004 kl. 13.00
Opponent: Professor Dr. Klaus Antoni
Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 8
Eftersom både opponenten och delar av betygsnämnden inte är svensktalande kommer disputationen att ske på engelska.
Närmare upplysningar kan fås av Anders Carlqvist, tel. 0733-80 08 99 (hem), e-post japac@hum.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Kejsaren hade kanske aldrig kontroll över det gamla Japan?

 lästid ~ 2 min