Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2004

Den äldsta civilisationen i Europa?

Grekland är redan känt som civilisationens vagga i Europa, men en ny undersökning av bosättningar från tidig bronsålder, dvs. 3:e årtusendet f.Kr., visar att även den dåvarande befolkningen i Grekland levde under väl organiserade former. Täta kontakter mellan bosättningarna blev vanliga, först och främst p.g.a. en kombination av teknologiska framsteg inom sjöfarten och en snabbt växande och spridd befolkning, och därmed utvecklades utbyteshandeln. De större bosättningarna hade specialiserat sin produktion för att profilera sig på marknaden – ett fenomen som inte tidigare varit känt så långt tillbaka i tiden.

En period som på fackspråk kallas Tidig Helladisk II – en tidsperiod som omfattar några århundraden i Grekland runt mitten på 2000-talet f.Kr. – skiljer sig markant från föregående och direkt efterföljande perioder genom sin rika och utbredda materiella kultursfär. Samtidigt som många tecken på en väl utvecklad organisation noterats av arkeologerna, så har en sådan organisation varit svår att förklara eftersom man inte hittat tydliga bevis på att en elit styrde samhället. Monica Nilsson menar i sin nya studie att det tidiga bronsålderssamhället kunde hantera beslutsprocesser på ett relativt jämlikt plan. Inte bara organiseringen av varje enskild bosättning utan även ett allmänt regelverk för kontakterna dem emellan måste varit fastställt eftersom en viss typ av byggnad, som restes på spridda platser, verkar ha fungerat för mottagningar och förhandlingar.

När man tittar närmare på det utgrävda materialet från ett antal platser, ser man att varje plats väl utnyttjat de resurser som det funnits tillgång till. Specialiseringen av varje bosättning, beroende på dess placering, inbegrep t.ex. storskalig spannmålsproduktion och boskapsuppfödning, samt tillverkning av malstenar, verktyg, ylletyger, metallföremål och keramik. Genom att specialisera sig på en eller flera av dessa produktioner kunde man både utnyttja resurser och hantverkskunskaper bättre, men även skapa sig en nisch i ett handelssystem.


Om inte Tidig Helladisk II varit en period som legat så långt tillbaka i tiden och som dessutom avbrutits av en plötslig ekonomisk och materiell tillbakagång, så hade den med all sannolikhet räknats som den första civilisationen i Europa, alltså flera hundra år tidigare än de minoiska och mykenska civilisationerna. Resultatet av avhandlingsförfattarens undersökning visar att ett samhälle inte behöver vara starkt hierarkiskt för att vara komplext.


Avhandlingens titel: A civilization in the making. A contextual study of Early Bronze Age corridor buildings in the Aegean.
Disputationen äger rum tisdagen den 18 maj 2004 kl. 13.15
Opponent: Professor Jeremy B. Rutter
Sal T 307, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Monica Nilsson, tel. +30-210-92 43 83,
e-post macnils@hotmail.com

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera