Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Bättre styrka för

Trä som värmebehandlas har en tendens att bli sprödare och inte lika starkt som “vanligt” trä. Nu visar nya forskningsrön från Luleå tekniska universitet att denna styrkenedsättning kan minimeras – detta genom att man gör vissa förändringar i uppvärmningsprocessen. Värmebehandlat trä har bra rötresistens och kan med bättre styrka exempelvis ersätta miljöskadligt impregnerat trä i större usträckning än vad som nu är fallet.

De traditionella teknikerna för att göra trä mer rötbeständigt inbegriper ofta impregnering med miljöskadliga ämnen. Det har sedan långt tid varit känt att värmebehandling av trä vid temperaturer 200º-250ºC ger en god rötresistens men samtidigt också en tydlig styrkenedsättning.

Vid upphettning av trä kan karboxylsyror bildas från komponenter i träet och detta har undersökts i doktorsavhandlingen Colour changes and acid formation in wood during heating, med vilken Bror Sundqvist vid Luleå tekniska universitets institution i Skellefteå disputerar den 7 maj.

Syror kan ha en nedbrytande effekt på komponenter i träet och resultat i avhandlingen visar tydligt hur cellulosan i träet påverkades av värmebehandling i laborativ miljö. Eftersom cellulosa anses vara den viktigaste komponenten i trä för dess styrka så är det rimligt att anta att styrkeförlusterna för värmebehandlat trä till en betydande del kan förklaras genom sur nedbrytning av cellulosa.

Värmebehandlat trä ger en brun genomfärgning av trämaterialet och kan till viss del fungera som ersättare för mörka tropiska träslag – exempelvis mahogny. Matematiska modellstudier av färgmätningar på trä visar att det är möjligt att styra den genom val av tid och temperatur för värmebehandlingsprocessen.

Bror Sundqvist är född i Kiruna, men uppvuxen i Boden. Mellan åren 1987 och 1991 gick han på fysik/kemi-linjen vid Uppsala universitet och har under sex år arbetat som produktutvecklare inom området färger och lacker.
1997 påbörjade Bror Sundqvist sina doktorandstudier, först inom ämnet träfysik, sedermera inom ämnet trämaterialteknik.

Upplysningar: Bror Sundqvist, tel.0910-58 53 71, bror.sundqvist@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera