Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2004

Mixade delfiner och påverkan av turism

Delfiner utanför Östafrika är utsatta för en rad olika hot såsom bifångst, jakt och miljöpåverkan. Eva Stensland har i sin doktorsavhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet studerat beteendeekologi hos flasknos- och Osbecks näbbdelfiner, utanför Zanzibar, Tanzania.

Runt Zanzibars södra kust har delfinturism under det senaste årtiondet ersatt den jakt på delfiner som tidigare bedrevs, där delfinerna bl.a. användes som bete i hajfiske. Delfinturismen är en ny viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen som är mer lönsam och ger fler arbetstillfällen än jakten. Eva Stensland har sett att turismen påverkar beteendet hos flasknosdelfinhonor och deras kalvar. Honorna förflyttar sig mer samt simmar och dyker annorlunda då turismaktiviteten ökar, vilket kan vara tecken på att de störs av turismen. Störningen kan påverka tiden som honorna kan dia sina ungar men också på sikt leda till att delfinerna flyttar till andra områden, vilket skulle minska turismpotentialen. Vilken effekt turismen har i det långa loppet är svårt att klargöra men för att delfinturismen ska bli ekologiskt hållbar det är viktigt att tidigare fastslagna riktlinjer följs.

De två delfinarterna utanför Zanzibar förekommer ofta i mixade artgrupper. De blandade grupperna bildas inte för att jaga fisk tillsammans utan har andra funktioner. Grupperna kan ge ett ökat skydd mot hajar och en möjlighet för unga flasknosdelfinhannar att öva sociala beteenden på den andra arten, vilket skulle kunna göra dem framgångsrikare då de ska uppvakta sina egna honor. Mixade artgrupper förekommer hos flera däggdjursarter men är mest välstuderat hos olika typer av apor. Orsaken till att olika delfinarter simmar tillsammans har inte undersökts systematiskt tidigare.

Detta är en av de första studierna av marina däggdjur i Tanzania och ingår i ett samarbetsprojekt med universitetet i Dar es Salaam där syftet är att studera statusen hos marina däggdjur samt verka för att främja utbildning och forskning i Tanzania.


Doktorsavhandlingens titel: Behavioural ecology of Indo-Pacific bottlenose and humpback dolphins

Disputationen äger rum fredag 30 april kl.10.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 16, Frescati. Opponent är Dr. Elisabeth Slooten, Department of Zoology, University of Otago, Dunedin, Nya Zealand.

Eva Stensland kan nås på telefon 08-16 40 26 (Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post Eva.Stensland@zoologi.su.se


Bild på delfiner (foto Eva Stensland) och Eva Stensland (foto Per Berggren) finns på
http://www.insidan.su.se/pix/eva_stensland.gif
http://www.insidan.su.se/pix/eva_stensland_delfiner.gif

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera