Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2004

Risker med lagrat krut mindre än man trott

Krut som förvaras länge blir alltmer instabilt och riskerar att självantändas. Men risken är mindre än man hittills trott. Med en ny metod visar Torbjörn Lindblom att den tillsatta stabilisator som man tidigare trott “försvinner”, finns bundet i krutet.

Nitrocellulosa (NC) utgör huvudbeståndsdelen i krut. Stora mängder krut lagras i förråd runt om i världen, delvis som färdig ammunition för olika vapen. Nitrocellulosa, som är en nitratester, är emellertid en instabil förening som långsamt bryts ner. Härvid bildas syror som, tillsammans med avgiven värme, påskyndar den fortsatta nerbrytningen. Får denna nerbrytning pågå under längre tid kan plötsligt krutet antändas, s.k. autokatalys.

För att minska nerbrytningshastigheten tillsätts en s.k. stabilisator t.ex. difenylamin. I en säkerhetsteknisk kontroll följer man regelbundet koncentrationen av denna stabilisator. Metoden bygger på att stabilisatorn extraheras ut från krutet och analyseras. Krutets kvarvarande livslängd bedöms utifrån dessa resultat. Den vanligaste analysmetoden som används är vätskekromatografi (HPLC). Utvecklandet av olika sådana system samt problem förknippade med dessa beskrivs i avhandlingen. Ett sådant är att tio procent av den tillsatta stabilisatorn, tycks “försvinna”.

Torbjörn Lindblom presenterar en ny metod för att bestämma stabilisatorhalten i krut med infrarödspektroskopi (FTIR), och kemometri som för första gången ger en bild av vad som sker med stabilisatorn. Den är inte försvunnen utan binds till nitrocellulosan i form av ett nitroderivat av difenylamin (2,4´-dinitrodifenylamin). Denna förening, en stabilisator, ger ökad stabilitet åt nitrocellulosan. Avhandlingen visar att NC som lagrats 10 dygn vid 70°C, klarar ytterligare ca 30 dygns lagring vid 70°C efter extraktion – då all stabilisator antas ha försvunnit – innan autokatalys inträffar. Normal tid till autokatalys för ostabiliserad NC är ca 3 dygn. Detta har varit okänt tills nu.

Dessa resultat ger, förutom en ökad insikt om kemin i åldrad NC, besked om att lagrade krut har en högre stabilitet än vad som framgår av dagens analysmetoder. Detta har betydelse ur såväl säkerhetsteknisk som ekonomisk synvinkel.

Länk till spikbladet (och avhandlingen): http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-3989

Namn: Torbjörn Lindblom
Avhandlingens titel: Reactions in the system Nitro-cellulose/ Diphenylamine with special reference to the formation of a stabilizing product bonded to nitro-cellulose
Institution: Kemiska instiutionen
Opponent: Professor Sten-Eric Lindquist, Fysikalisk kemi, Uppsala
Disputationen äger rum: Måndagen 26 april, kl. 10.00 i sal B41, BMC, Uppsala

Kontaktinformation
Torbjörn Lindblom kan nås på 0587-60277 eller via e-post nyponhyttan@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera