Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2004

Hormonbehandling minskar klimakteriebesvär- men viktigt välja rätt kombination

Typen av hormonpreparat mot klimakteriebesvär har betydelse för följsamheten då tidiga biverkningar medför att behandlingen avslutas innan den får effekt, framhåller Inga-Stina Ödmark i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 29 april.

I avhandlingen konstateras att östrogen i kombination med gulkroppshormon är en effektiv behandling mot klimakteriesymtom som värmevallning och nattliga svettningar. Hormonbehandlingen kan emellertid ge oönskade bieffekter, t.ex. blödningar, negativ påverkan på välbefinnandet, bröstspänningar, svullnad och humörförändringar. Biverkningarna kan dyka upp redan under första behandlingsveckan, innan några positiva effekter märks. Detta medför att många kvinnor avslutar sin hormonbehandling redan efter någon månad.

I en klinisk studie av 250 kvinnor under ett år jämförs preparat som kombineras med ett gulkroppshormon av mer androgen (manlig) typ med en mer östrogendominerad behandling. Tre gånger fler kvinnor slutade inom tre månader bland dem som använde det androgenhaltiga medlet medan de östrogendominerade gav mindre blödningstrassel och gjorde fler kvinnor blödningsfria. Klimakteriesymtomen avtog under båda typerna av behandling liksom negativ humörpåverkan och bröstspänningar. Efter ett år visade preparaten ingen skillnad beträffande effekten på humöret. Positivt för båda var också en sänkning av lipoproteinvärdena, en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Kvinnorna var i åldern 50-60 år och majoriteten behandlades redan med olika östrogenpreparat i kombination med gestagen. En minoritet, 80 kvinnor, hade tidigare inte använt hormoner för klimakteriebesvär.

Avhandlingen visar att optimal effekt, ökat välbefinnande och bättre livskvalitet kräver god följsamhet vid valet av hormonbehandling. Kvinnor har rätt att utifrån sina individuella behov få saklig och vetenskapligt vederhäftig information för att själva kunna fatta beslut om lämplig behandling. En möjlighet till uppföljning i ett tidigt skede av behandlingen stärker följsamheten hos hormonbehandlingen.

För framtiden behövs klinisk forskning för att identifiera vilka kvinnor som är riskpatienter och för att utveckla nya effektiva behandlingar utan negativa biverkningar inom det här komplexa området.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för obstetrik och gynekologi och har titeln “Hormone Replacement Therapy: Benefits and adverse effects”. Svensk titel: “Hormonbehandling: fördelar och negativa effekter”.
Disputationen äger rum kl 09.15 i Betula, föreläsningssal, byggnad 6M, bottenvåningen, Norrlands universitets sjukhus.
Fakultetsopponent är professor Mats Hammar avdelning för molekulär och klinisk medicin, Hälsouniversitetet, Linköpings sjukhus, Linköping.

Kontaktinformation
Inga-Stina Ödmark kan näs på tel. 0702 722 651, e-post mailto:inga-stina.odmark@swipnet.se
Porträttbild finns på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera