Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2004

Ny forskarstudie om sexindustrin avslöjar nätporrens aktörer

Mer än 800 000 svenskar porrsurfar på internet och mycket pengar är i omlopp. Men hur är sexindustrin på nätet organiserad med hänsyn till teknik, ekonomi och tjänster för produktion och försäljning av pornografi och sexuella tjänster?

I den nyutkomna boken “Sexindustrin på nätet. Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden” utvecklas för första gången i landet en analysmodell som beskriver de ekonomiska flödena och aktörerna på nätet. Författare är Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och Peder Söderlind, journalist, medietekniker och researcher med inriktning mot internet och internetanvändning.

– Vi har velat utmana föreställningen att det inte går att greppa och få struktur på pornografin och prostitutionen på internet och få svar på frågan hur det ser ut bakom fasaden, säger Sven-Axel Månsson.

Sven-Axel Månsson och Peder Söderlind har hittat en analysmodell som gjort det möjligt att få fram en hanterbar volym av material som sedan analyserats tekniskt, funktionellt och innehållsmässigt. Materialet har tagits fram genom att man sökt på ordet porr i de sökmotorer på internet som svenskar oftast använder och resultatet har blivit en databas innehållande 216 unika webbadresser.

– Vi har fångat en nisch på nätet som kan kallas “porr och prostitution på svenska”, säger Sven-Axel Månsson.

Många aktörer inblandade
Analysen visar att sexindustrins organisation på nätet är komplex med många aktörer inblandade. Det handlar mycket om att använda, återanvända och ompacka ett ganska begränsat material. Länksidorna som styr användarna till de webbsidor där porren och prostitutionen finns är viktiga.

– De viktigaste aktörerna som tjänar de största pengarna är egentligen de som genererar och styr trafiken av porr- och prostitutionsintresserade på nätet, säger Sven-Axel Månsson. Det finns en massa dörrar som alla leder till i stort sett samma pornografiska material men det är inget som användarna ser eller vet.

Internetbolagen och teleoperatörerna är viktiga aktörer som vanligen inte förknippas med pornografi. Men de är kanske de stora profitörerna som tjänar mest pengar genom uppkopplingsavgifter och annat. Nätporren har skapat en mängd aktörer och operatörer som är nya på scenen.

Tekniken viktig
Det har alltid funnits ett samband mellan teknik och pornografi. Tekniken har varit viktig för att komma runt de restriktioner och lagar som omgärdat pornografin. Porraktörerna både utnyttjar och driver på den tekniska utvecklingen. Det har blivit allt enklare och billigare att producera porr. Nu kan i princip vem som helst producera och distribuera porr på nätet.

Samspelet mellan olika medier, t ex mobiltelefoni och internet, för att marknadsföra, sprida och sälja pornografi är redan ett faktum.

Normalisering
Nätporren har lett till nya spelregler för sexualiteten och den sexuella kulturen. Man kan tala om en normalisering av delar av sexualiteten som tidigare skedde mer i det fördolda eller var direkt förbjudna.

– Användarna kan testa och erfara olika sexuella inriktningar och uttryck parallellt, vilket leder till en mångfacetterad och mångsidig sexualitet, säger Sven-Axel Månsson.

Det negativa är att nätporren har manliga förtecken och legitimerar och befäster en ojämlik och fördomsfull syn på sexualiteten, med kvinnan som objekt och mannen som subjekt. Prostitutionspornografin försöker normalisera och trivialisera prostitutionen och skapa en föreställning om att kvinnans kropp alltid kan köpas.

Kanske kan denna syn på sexualiteten förändras genom att många kvinnor i de yngre generationerna använder nätet i lika stor utsträckning och på samma sätt som män i samma ålder. Dessa kvinnor tar för sig och prövar sin sexualitet på nätet.

– Baksidan av öppenheten och möjligheterna för unga människor att utveckla och skapa sin identitet och testa sin sexualitet är att det är lätt att utnyttja detta för andra syften, säger Sven-Axel Månsson. Ett exempel är att semesterbilder på lättklädda ungdomar från ungdomarnas personliga webbsidor utan deras medvetande läggs in på porrsidor i helt andra sammanhang. Nätporren bidrar till den alltmer ökade exponeringen och exploateringen av sexualiteten i det offentliga rummet.

Stopp och belägg
Sven-Axel Månssons och Peder Söderlinds bok är ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan samhällsvetenskap och medieteknik. Det är en lägesrapport som kartlagt tendenser och pekar på vad som kan diskuteras och bli föremål för vidare forskning.

– Det behövs ett stopp- och beläggläge och en diskussion om vart vi är på väg, säger Sven-Axel Månsson. Frågor om personlig integritet och hur olika friheter ska balanseras mot varandra är viktiga. Friheten att tjäna pengar kontra friheten att använda nätet utan att bli invaderad av oönskad kommersiell porr.

Friheten för den ene att känna sexuell upphetsning kontra den andres frihet att få slippa utnyttjande och förnedring.

Sven-Axel Månsson är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och leder sedan flera år ett forskningsprogram om kön, sexualitet och socialt arbete, i vilket Nätsexprojektetet ingår.
Peder Söderlind arbetar som researcher med särskild inriktning mot tekniska och sociala aspekter och innebörder av internet och internetanvändning.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Sven-Axel Månsson, 040-665 78 19, e-post: sven-axel.mansson@hs.mah.se eller Peder Söderlind, 08-643 53 84, e-post: peder@glykol.com.
“Sexindustrin på nätet. Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden” ges ut av bokförlaget Égalité.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera