Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2004

Är stress en orsak till typ 2-diabetes?

Nivåerna av stresshormoner i kroppen verkar ha samband med både insulinresistens och typ 2-diabetes. Det konstaterar Stina Lindmark i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 24 april.

Nedsatt känslighet för insulin, s.k. insulinresistens, uppträder tidigt i utvecklingen av typ 2-diabetes (tidigare kallad “åldersdiabetes”). Tillsammans med en sviktande insulinproduktion leder insulinresistensen till sjukdomen, men varför insulinresistens utvecklas är inte fullständigt klarlagt. I avhandlingen studeras detta närmare genom studier av dels patienter med typ 2-diabetes, dels nära släktingar till dem, släktingar som själva har hög risk att utveckla typ 2-diabetes. Både dessa grupper kännetecknas av insulinresistens. Hos försökspersonerna mättes kroppsfettets fördelning, aktiviteten i det autonoma nervsystemet samt aktiviteten i olika hormonsystem som är associerade med stress. Dessa undersökningar relaterades till graden av insulinresistens och blodsockerkontroll.

Fynden talar för ett samband mellan insulinresistens och bukfettsfördelningen, balansen i det autonoma nervsystemet och nivåerna av olika stress- och fettvävshormoner. Ett komplext och ännu inte helt kartlagt samspel mellan dessa faktorer kan vara av betydelse för uppkomsten av både insulinresistens och typ 2-diabetes men också leda till försämrad blodsockerkontroll vid redan utvecklad diabetes.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln “Neurohormonal mechanisms in insulin resistance and type 2 diabetes”. Svensk titel: “Neurohormonella mekanismer vid utveckling av insulinresistens och typ 2-diabetes”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponenet är professor Claes-Göran Östenson, Institutionen för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Stina Lindmark finns vid enheten för medicin, tel 090-785 2586, e-post stina.lindmark@medicin.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera