Artikel från Lunds universitet
14 april 2004

Hur farliga är partiklarna i luften?

Mikroskopiska partiklar i luften är ett stort hälsoproblem i det moderna samhället. Ett samband mellan partikelmängd och dödlighet har konstaterats i utsatta områden. WHO uppskattar att partiklar tar livet av 100.000 människor om året bara i Europa. Men hur illa ser det egentligen ut i Sverige? Vilka är de viktigaste källorna till partiklarna och vad kan vi göra åt problemen?

Det här är frågor som diskuteras vid en nationell konferens i Designhuset vid LTH i Lund under torsdagen och fredagen 15-16 april.
Konferensen arrangeras av avdelningarna för kärnfysik och ergonomi-aerosolteknik vid LTH. Den är sponsrad av bl a Vägverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket och kommer att behandla bl a partikel-utsläpp från trafik och vedeldning.
Syftet är att forskare, utvecklingsingenjörer, myndigheter och forsknings-administratörer ska utbyta erfarenheter om energi- och transportsektorns hälso- och miljöpåverkan, samman-fatta kunskapsläget bl a om mätningsteknik och identifiera kunskapsluckor.
I en avslutande paneldebatt på fredag kl 14.00-15.40 deltar bl a riksdagsledamot Karin Svensson Smith (v), Anders Åkesson från länsstyrelsen i Skåne och Skånes luftvårdsförbund, Lars Nilsson, miljöchef vid Vägverket, och Tom Bellander, Institutet för miljömedicin. Moderator är Hans-Christen Hansson, ITM, Stockholms universitet.

Representanter för media är välkomna att bevaka nätverksmötet. Hela programmet och annan information finns på: www.fysik.lu.se/eriksw/natverket2004/lund-natverket2004.htm

Kontaktinformation
Upplysningar kan lämnas av Erik Swietlicki (Erik.Swietlicki@pixe.lth.se), tel 046-222 96 80, mobiltel: 0709-924512.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera