Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2004

Nya metoder för att tolka jordskorpans struktur

De översta tio kilometrarna av jordskorpan är en stor källa av naturtillgångar för samhället. Här hämtas bland annat mineral, malmer, olja och gas. För att utvinna dessa resurser är det av stor vikt att känna till jordskorpans struktur, dels för att känna till var resurserna finns någonstans och dels för att avgöra hur de ska utvinnas. Kristofer Tingdahl presenterar i sin avhandling två nya metoder för att tolka jordskorpans struktur.

För att kartlägga jordskorpans struktur används bland annat seismiska metoder, som förenklat innebär att man skickar ljudvågor från jordytan ner i jordskorpan och lyssnar på ekon från strukturer där ljudvågorna har studsat. Det är samma fenomen som gör att vi kan ropa mot en bergvägg, och genom att höra hur lång tid det tar för ekot att komma tillbaks avgör hur långt bort bergväggen är.

De seismiska metoderna genererar stora mängder data som måste bearbetas och tolkas. I avhandlingen “Semi-automated detection and extraction of seismic objects” beskrivs två nya metoder för att förenkla och automatisera tolkningen av seismiska data. Den första metoden använder artificiell intelligens för att hitta mönster i seismiska data och utifrån de mönster den hittar klassificera datan. Metoden har provats för att hitta så kallade gas-skorstenar, som är strukturer där naturgas har rört om i sedimenten när gasen har sipprat upp mot markytan. Dessa skorstenar är mycket viktiga att finna i olje- och gas- prospektering, då de dels visar på förekomst av naturgas som kan utvinnas, dels då man kan identifiera områden där det är riskfyllt att borra. Om man oförutsett borrar ner i en gasfylld skorsten kan det leda till explosioner (så kallade blowouts) där hela borrplattformen med personal kan förolyckas.

Den andra metoden beskriver en metod att halv-automatiskt identifiera sprickplan i seismiska data. Vid prospektering av naturtillgångar i jordskorpan är det mycket sällan som man kan identifiera fyndigheterna direkt från den seismiska mätningen. Istället måste ett pussel läggas där geologerna och geofysikerna försöker avgöra var det finns förutsättningar för fyndigheterna skall ha bildats. Därför görs en relativt förutsättningslös kartläggning av jordskorpans sprickplan för att ha som ramverk för den fortsatta prospekteringen. Denna kartläggning görs ofta manuellt och är mycket tidskrävande. I avhandlingen beskrivs en halv-automatisk metod som spårar sprickplanens utbredning i den seismiska datan som snabbar upp kartläggningen.

Forskningen kring de två nya metoderna har varit ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och den nederländska firman dGB Earth Sciences (http://www.dgb.nl).

Kristofer Tingdahl , Institutionen för geovetenskaper, avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsexamen i marin geologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Semi-automated detection and extraction of seismic objects”.

Disputationen äger rum fredagen den 2 april 2004 kl 13:00 i Stora hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5A, Göteborg.

För mer information, kontakta:
Kristofer Tingdahl
Institutionen för geovetenskaper
Göteborgs universitet
E-post: kristofer@gvc.gu.se
Tel: 0701-729 355

Kontaktinformation
Camilla Carlsson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: camilla.carlsson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera