Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2004

Umeåforskare får Sveriges största forskarpris

Elisabeth Sauer-Eriksson vid Umeå universitet tar i dag emot det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset. Hon får priset bland annat för sina strukturstudier av sjukdomsframkallande proteinförändringar – förändringar som ger en förklaring till uppkomsten av Skelleftesjukan.

Göran Gustafssonprisen är Sveriges största forskarpris. Prissumman uppgår till 4,6 miljoner kronor under tre år och 100 000 kronor delas dessutom ut som personligt pris. Priserna har fördelats sedan 1991 i ämnena molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Elisabeth Sauer-Eriksson, docent vid Umeå centrum för molekylär patogenes, har i år tilldelats priset i molekylärbiologi för sina strukturstudier av proteiner och proteiner i samverkan med nukleinsyra.
– Det känns jätteroligt att få det här erkännandet. Det är ett otroligt högt bidrag som gör en enorm skillnad och höjer motivationen att fortsätta på den inslagna vägen. Nu kan vi planera inför framtiden genom att anställa fler och driva på projekten, säger hon.

Elisabeth Sauer-Eriksson, 44 år, är specialist inom kristallografi, en metod med vars hjälp strukturer kan studeras vid en så hög upplösning att proteiners enskilda atomer kan särskiljas. Denna metod har hon med mycket stor framgång använt inom två olika projekt. I det första har hon studerat den grundläggande funktionen hos den s.k. signaligenkännande partikeln (SRP) – ett av naturens viktigaste maskinerier för transport av proteiner genom olika cellmembran. I det andra har hon påvisat strukturförändringar hos proteinet transthyretin vilka ger en förklaring till uppkomsten av den s.k. Skelleftesjukan, där felaktiga proteiner fälls ut i nerverna. Forskargruppen kommer att fortsätta driva de bägge projekten.

Elisabeth Sauer-Eriksson tog sin doktorsexamen 1988 vid Uppsala universitet inom proteinkristallografi och därefter fortsatte hon sin forskning under en postdoktorsvistelse vid Oregons universitet i USA. 1996 kom hon till Umeå universitet och det nyligen bildade Umeå centrum för molekylär patogenes, UCMP. Elisabeth Sauer-Eriksson har tilldelats regeringens pris för unga lovande forskare 1993. Förra året fick hon dessutom anslaget “excellent forskare” av Vetenskapsrådet.

I kväll klockan 17 tar Elisabeth Sauer-Eriksson emot priset vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst. På fredag är hon tillbaka i Umeå igen.

Tidigare pristagare vid Umeå universitet är Mikael Oliveberg (2003), Helena Edlund, (2001), Jan Kihlberg (2000), Roland Johansson (1996), Dan Hultmark (1996, då verksam vid Stockholms universitet), Bernt-Eric Uhlin (1995), och Thomas Edlund (1992).

Information om övriga pristagare till Göran Gustafssonprisen 2004 finns på www.kva.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Sauer-Eriksson, docent vid Umeå centrum för molekylär patogenes
Telefon: 090-785 67 82
E-post: liz@ucmp.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera