Tema

Olikhet i gen kan kopplas till drogberoende

Det opioida systemet i hjärnan har betydelse för vällustkänslor och för smärtlindring. Karl Steven LaForge visar i sin avhandling att en gen som styr hur cellen bildar de proteiner som behövs för kommunikationen mellan nervceller i detta system, ser annorlunda ut hos personer som missbrukar opiater, som t ex heroin.

Enkefaliner är korta proteinfragment (peptider) i hjärnan som nervcellerna använder för att kommunicera med varandra. Nervcellerna (neuron) som använder enkefaliner ingår i ett system i hjärnan som kallas det endogena (kroppsegna) opioida systemet. Systemet fick sitt namn eftersom peptiderna som ingår, t.ex. endorfiner och enkefaliner, liknar drogen morfin i funktion men förekommer naturligt i hjärnan och övriga kroppen. Det har en central funktion för smärtmekanismer och för smärtstillande egenskaper hos läkemedel som morfin, men är också viktigt för de euforilika vällustkänslorna som vissa personer upplever när de tar droger som morfin eller heroin – särskilt i början. Även andra droger, såsom kokain, påverkar det endogena opioida systemet.

Karl Steven LaForge har tillsammans med sin forskargrupp klargjort vissa grundläggande molekylära egenskaper hos den gen som innehåller information om hur cellen gör enkefaliner. Han har också undersökt genen hos heroinberoende personer och funnit specifika genvarianter (polymorfismer) som kunde kopplas till utvecklandet av heroinberoende. Detta skulle kunna innebära att den här genen spelar en roll för att avgöra risken att utveckla ett drogberoende. Resultaten kan öka förståelsen för hur dessa droger påverkar hjärnan och beteendet, med det slutliga målet att bättre kunna hjälpa personer som lider av beroendesjukdomar.

Namn: Karl Steven LaForge
Avhandlingens titel: Preproenkephalin Gene and mRNA. Studies of Structure, Function, Cocaine Responses in an Animal Model, and Genetic Association with Human Opiate Addiction
Institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, avdelningen för biologisk beroendeforskning
Opponent: Dr Peter S. Eriksson, Göteborgs universitet
Disputationen äger rum: Fredagen 2 april, kl. B22, BMC, Husargatan 3, Uppsala, 09:00

Kontaktinformation
Karl Steven LaForge kan nås på laforgk@mail.rockefeller.edu (på engelska)

Olikhet i gen kan kopplas till drogberoende

 lästid ~ 1 min