Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2004

Nya medel till klimatdator

Knut och Alice Wallenbergs forskningsstiftelse har anslagit 5,4 miljoner kronor för en ny datorresurs till Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet i samarbete med Stockholms universitet och SMHI.

Människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har lett till en uppvärmning av jordens klimat under 1900-talet. Förmodligen är detta bara början på en ännu kraftigare uppvärmning under det kommande århundradet.

Hur kraftig uppvärmningen blir beror framförallt på hur mycket koldioxid som släpps ut i framtiden, men det finns också stora osäkerheter i beräkningarna av den kommande uppvärmningen.

Med hjälp av den nya datorresursen kan en del av osäkerheterna beskrivas och även minskas, exempelvis hur vanligt det blir i framtiden med skyfall eller extrema värmeperioder under sommaren.

Det nya anslaget kommer att underlätta klimatberäkningar för Östersjön och Arktis. Dessa områden är väsentliga för att förstå det framtida svenska klimatet, men påverkar även på global nivå. Förståelsen av dessa klimatsystem kräver detaljerade studier på grund av de mycket komplexa processerna mellan luft, land, hav och havsis. Dessa studier utgör viktiga bidrag till internationell forskning.

Forskningen kring den nya datorresursen sker i samverkan mellan SMHIs Rossby Centre och Stockholms universitet. Det nationella superdatorcentret vid Linköpings universitet, NSC, står som värd för själva datorutrustningen.

För ytterligare information:
Professor Erland Källén, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tel
08-16 23 96, e-post: erland@misu.su.se
Docent Markku Rummukainen, Rossby Centre, SMHI, tel 011-495 86 05, 0708-18 68 89,
e-post: markku.rummukainen@smhi.se
Professor Sven Stafström, Nationellt Superdatorcentrum, Linköpings universitet, tel
013-28 25 36, 013- 28 13 52, e-post: stafstrom@nsc.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera