Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2004

Äldre finska invandrare vill vårdas i “finsk” miljö

Studier från Karolinska Institutet visar att äldre finska invandrare vill känna sig hemma i vårdsammanhanget och att detta uppfylls bäst om vårdpersonalen kommer från samma etniska grupp som de själva, pratar deras modersmål och om de blir vårdade i en välbekant miljö.

Finländare utgör den största invandrargruppen i Sverige, även bland de äldre. Idag bor cirka 40 000 personer i Sverige, som är födda i Finland och har fyllt 65 år. En stor majoritet av dem är finskspråkiga och många har aldrig lärt sig svenska. Varje år återvänder cirka 100 personer över 65 år till Finland.

I Kristiina Heikkiläs avhandling från Karolinska Institutet har äldre finskspråkiga invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården studerats. Resultaten visar att äldre finska invandrare är relativt nöjda med den hälso- och sjukvården de har fått i Sverige. Kunskaper i svenska språket hade dock ett signifikant samband med om erfarenheterna uppfattades som positiva.

De äldre finnarna önskade få bo kvar i hemmet så länge det var möjligt, men när de blev mycket hjälpberoende ville de få bra vård på ett äldreboende. Gemensamma förväntningar och önskemål handlade om att få känna kontinuitet, hemmastaddhet, gemenskap samt trygghet. Dessa troddes bli möjliga att nå antingen i närheten av det nuvarande hemmet eller i en välbekant sociokulturell miljö av ett finskspråkigt vårdhem där det egna språket och gemenskapen med vårdare med samma bakgrund var viktigt.

I det finska vårdhemmet bestod den viktigaste anpassningen av att det finska språket användes och av det faktum att både personalen och alla boenden delade samma finska bakgrund. Finskheten byggde en gemensam förståelseram, vilket möjliggjorde vårdande relationer som i sin tur ökade de boendes välbefinnande.

Avhandlingens titel:
The role of ethnic identity in care of elderly Finnish immigrants

Författare:
Kristiina Heikkilä, Neurotec-institutionen, Karolinska Institutet,
tel 08-508 215 97

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera