Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2004

Forskare vid Sahlgrenska akademin kartlägger läkemedels miljöpåverkan

Forskare vid Sahlgrenska akademin får 7,4 miljoner kronor under fyra år för att studera effekterna av läkemedel i miljön. Forskningsanslaget kommer från MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Metoder behövs för att upptäcka oönskade effekter på miljön orsakade av läkemedel. Projektets mål är därför att ta fram biomarkörer hos fisk, som i högre grad än andra djurgrupper är utsatta för påverkan, bland annat genom utsläpp av avloppsvatten.

– Läkemedel är biologiskt mycket potenta. De är utformade för att påverka biologiska system, säger forskaren Joakim Larsson, som leder projektet tillsammans med professor Lars Förlin vid zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– I dag saknas kunskap om hur man mäter miljöeffekter av läkemedel. Det är angeläget att fylla denna kunskapslucka för att i framtiden kunna fatta riktiga beslut. Det handlar om såväl miljö som ekonomi, säger Joakim Larsson.

Forskarna har utvecklat ett nytt och tvärvetenskapligt koncept som gör det möjligt att studera hur läkemedel påverkar ämnesomsättningen och tusentals genprodukter i fisk.

För att kunna koppla effekter i miljön till specifika läkemedel tittar forskarna på olika mönster av förändringar i fisken. Detta brukar kallas biologiska fingeravtryck. Joakim Larsson säger att det är viktigt att veta hur allvarliga problem läkemedel orsakar i miljön.

– Denna kunskap behöver myndigheterna för att kunna besluta om förbättringar i reningsteknik eller vilka restriktioner som eventuellt ska åläggas olika mediciner. Vår forskning leder förhoppningsvis också till effektivare prövning av läkemedels miljömässiga risker, samtidigt som läkemedelsindustrin får bättre förutsättningar att kunna utvärdera miljörisker innan nya produkter kommersialiseras.

För mer information kontakta:
Forskare Joakim Larsson, telefon: 031-773 35 89, mobiltelefon: 0709-62 10 68, e-post:
joakim.larsson@fysiologi.gu.se
webbplats: www.physiology.gu.se/endo/staff/jl.htm

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera