Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2004

Förmåga att utsöndra blodproppslösande ämne ökar med åldern

Kärlväggens utsöndring av det blodproppslösande ämnet tPA kan skydda mot hjärtinfarkt. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att hos friska personer ökar förmågan att utsöndra tPA med åldern, vilket kan vara en naturlig skyddsmekanism.

Sedan tidigare är känt att rökare och personer med högt blodtryck har nedsatt förmåga att utsöndra tPA, tissue-type plasminogen activator, vilket kan öka risken för hjärtinfarkt och andra sjukdomar orsakade av blodpropp. Thorarinn Gudnason, doktorand vid Sahlgrenska akademin, visar i sin avhandling för första gången någonsin att förmågan att utsöndra tPA från kärlväggen ökar hos friska personer i takt med åldern. Detta kan vara en naturligt förekommande försvarsmekanism som förstärks när risken för blodpropp ökar högre upp i åldrarna.

En hypotes har varit att patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt, trots bästa tänkbara medicinering, har nedsatt förmåga att frisätta tPA. Oväntat fann Thorarinn Gudnason att dessa funktioner var bevarade hos dessa patienter, möjligen tack vare den medicinering de fick med vanligt förekommande hjärtmediciner.

I avhandlingen visas också att det framförallt är den lokala utsöndringen av tPA från kärlväggen som styr tillgängligheten av ämnet i ett organ vid omständigheter som liknar akuta situationer som blodproppsbildning.

Vid maximal ansträngning under ett arbetsprov på testcykel visade det sig att nivån av tPA ökade flera gånger. Ökningen berodde delvis på tPA-utsöndringen från kärlväggen. Denna relativt enkla metod skulle därför kunna användas i framtiden för att studera kärlväggens tPA-utsöndring, något som hittills varit omständligt att undersöka.

Resultaten i avhandlingen betonar vikten av att i större undersökningar kartlägga tPA-utsöndringen och kärlväggens andra funktioner. Ökad kunskap på området kan leda till nya behandlingsmöjligheter och förebyggande åtgärder mot hjärtinfarkt och andra sjukdomar orsakade av blodproppsbildning i artärerna.

Avhandlingen är skriven av:
Leg läkare Thorarinn Gudnason, telefon: 031-342 10 00 (sökare 8211), mobiltelefon: 0733-64 89 89, e-post: thorarinn.gudnason@hjl.gu.se

Handledare:
Professor Karl Swedberg, telefon: 031-343 40 78, e-post: karl.swedberg@hlj.gu.se
Professor Sverker Jern, telefon: 031-343 59 19, e-post: sverker.jern@hjl.gu.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, hjärt-kärlinstitutionen
Avhandlingens titel: Endogenous Tissue-type Plasminogen Activator and Endothelial Function in vivo
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera