Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2004

Regionalradio – ett trumfkort i mediekampen

Radion var på 1920-talet ett helt nytt massmedium och ett av de fenomen som kom att representera det moderna samhället. Den svenska radioverksamheten blev betydelsefull i skapandet av en kulturell och nationell identitet och bidrog till sammanhållning och “svenskhet”. Verksamheten drevs med centralism som administrativ princip i mer än 30 år. Detta ledde till motsättningar inom företaget, främst mellan den centrala ledningen i Stockholm och företrädarna för organisationen ute i landet.

Under 1950-talet blev radions roll på ett nationellt plan delvis överspelad. Istället fick den genom egna initiativ en ny och viktig roll på regional nivå. Regionalradion etablerade en naturlig bas för en ny kulturell och geografisk samhörighet och ansågs som ett trumfkort i kampen mot televisionen. Därmed övergavs det centralistiska sättet att leda företaget och distriktsverksamheten fick ökat självstyre.

Avhandlingen handlar om hur den svenska radioverksamheten byggdes upp och styrdes och om vilka uppfattningar om radions roll i samhället som har funnits under perioden 1923-1977. Boken ger ett inifrånperspektiv på verksamheten samtidigt som den sätter in utvecklingen av Radiotjänst/Sveriges Radio i ett samhällsperspektiv.

Per Rahbek är journalist och verksam inom kommunikationsbranschen.

Avhandlingens titel: Från centralstyrning till lokalradio. Produktion och distribution inom Radiotjänst och Sveriges Radio
Avhandlingsförfattare: Per Rahbek, tel. 070-483 3596
e-post: per.rahbek@fhi.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Lars-Åke Engblom, Jönköping
Tid och plats för disputation: Fredagen den 16 april 2004 kl. 13.15, Hörsal Dragonen,
Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera