Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2004

1,5 miljoner till forskning om kommuners arbete mot koldioxidutsläpp

Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet och verksam vid Centrum för stadsmiljöforskning och forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, har av Statens Energimyndighet erhållit 1 543 000 kronor för projektet Socialt lärande och institutionellt kapacitetsbyggande på det klimatpolitiska området.

Projektgruppen består av förutom Lidskog, ytterligare två forskare. Gruppen ska studera kommunernas roll – i Sverige såväl som internationellt – i arbetet med att minska koldioxidutsläpp samt dess arbete med att anpassningsåtgärder för ett förändrat klimat.
– Att jordens medeltemperatur gradvis stiger på grund av bland annat koldioxidutsläpp är en av dagens största miljöfrågor, säger Rolf Lidskog. Frågan är av global karaktär, och kräver internationella överenskommelser. Kyotoprotokollet tog ett första steg, där en mängd länder förband sig att minska sina koldioxidusläpp. Samtidigt som dessa minskningar är relativt små jämfört med vad som bedöms kommer att krävas, finns det nu flera tecken på att många länder kommer att ha svårt att minska sina utsläpp.
Örebroforskarna kommer att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad, som bland annat möjliggör ett mer effektivt nyttjande av lokala erfarenheter och perspektiv i det fortsatta internationella klimatpolitiska arbetet.

Projektet är en del i den långsiktiga kompetensuppbyggnaden kring klimatpolitisk forskning som utvecklas mellan de två mångvetenskapliga forskningsmiljöerna Centrum för stadsmiljöforskning och Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö vid Örebro universitet

Pressbilder på Rolf Lidskog finns att hämta på följande webbadress:
http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#lidskog

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rolf Lidskog på telefon 019-30 32 72.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera