Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2004

Bättre rutiner kan hjälpa förare med funktionshinder

Vägen till körkort och anpassad bil för personer med funktionshinder kan vara snårig, omständlig, splittrad och lider av brister i kommunikation mellan myndigheter.

Björn Peters på VTI har i en doktorsavhandling vid Linköpings Universitet gett förslag på förenklade och förbättrade rutiner för anpassning av bilar till förare med fysiska funktionshinder. Förslagen baseras på identifierade brister i nuvarande rutiner och på experimentella studier i körsimulator samt manöverprov.

– Enligt körkortsdirektivet får personer med rörelsehinder endast köra bil om deras funktionshinder är kompenserade, men direktivet ger mycket lite vägledning om hur ett fordon ska anpassas och hur man ska kontrollera att kraven på kompensation är tillfredställda. Detta är en brist i nuvarande rutiner och man borde bland annat införa en leveranskontroll för att säkerställa att fordonet har anpassats till förarens behov, säger Björn Peters på VTI.

En studie visade att förare av anpassade bilar inte är inblandade i fler olyckor än andra förare, detta trots att anpassningarna inte alltid är optimala. Framförallt har anpassningar för gas, broms och styrning undersökts. I en simulatorstudie framkom det att förare med funktionshinder som körde med handreglage hade en längre bromsreaktionstid, fick anstränga sig mer och blev tröttare än förare utan funktionshinder. En påföljande studie visade att ny teknik som adaptiva farthållare kan minska belastningen på föraren.

Manöverprov med bilar utrustade med joystick avslöjade tekniska problem kopplat till tidsfördröjningar, interferens och bristande återkoppling. Slutsatserna var att tidsfördröjningar bör likna de som finns i bilar utan anpassningar. Dessutom bör joystick-system utformas så att styrning och fart kan kontrolleras mer oberoende för att minska risken för interferens.

Slutligen föreslås att man som en konsumenthjälp på prov inför en leveranskontroll av anpassade bilar. Leveranskontrollen bör inkludera användbarhet, säkerhet, komfort och trygghet.

Avhandlingens titel är “Evaluation of Adapted Passenger Cars for Drivers with Physical Disabilities”. Disputationen äger rum 2004-03-22 [13.15] i Kvalitetstekniks seminarierum, hus A, ingång 15, Linköpings Universitet. Opponent är Professor Lars Åberg, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala.

Kontaktinformation
Björn Peters, forskare, VTI, 013-20 40 00 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera