Tema

Arbetsgivare väljer bort arbetslösa

Svenska arbetsgivare verkar betrakta arbetslöshet som en negativ egenskap. En ny studie från IFAU visar att företag föredrar att ta kontakt med sökande med arbete framför de arbetslösa, även då personerna i alla andra avseenden är identiska. Därmed försvåras de arbetslösas möjligheter att få jobb.

Färre arbetsgivarkontakter för arbetslösa
I studien analyseras ett stort antal arbetssökandes kontakter med företag. Om det framgår av de uppgifter arbetsgivaren har tillgång till att den sökande är arbetslös är sannolikheten att bli kontaktad sju procent lägre för en genomsnittlig arbetssökande, än för en i alla andra avseenden identisk sökande med arbete. Om en arbetslös sökande ändå blir kontaktad får han eller hon också färre kontakter än en i övrigt identisk sökande som har ett arbete. Båda dessa resultat indikerar att svenska arbetsgivare betraktar det faktum att en sökande är arbetslös som en negativ egenskap.

Bakgrund
Det är viktigt att empiriskt undersöka hur företag uppfattar arbetslösa respektive sysselsatta sökande. Ekonomisk teori pekar på att det ibland kan vara bättre för företag att anställa sysselsatta än arbetslösa, vilket kan få betydande följder för samhällsekonomin. Viljan att anställa de som redan arbetar kan leda till en högre s k jämviktsarbetslöshet samt en mer utdragen anpassning tillbaks till jämvikt efter en störning. Detta kan vara en viktig förklaring till den svenska arbetslöshetens utveckling under 1990-talet.

Metod
De data som används kommer från Ams Sökandebank vilken innehåller uppgifter som de arbetssökande, både arbetslösa och sysselsatta, själva lagt in om utbildning, arbetslivserfarenhet, önskemål om arbete etc. Genom att vi som forskare har tillgång till exakt samma information om de arbetssökande som företagen kan vi isolera effekten av att vara arbetslös på sannolikheten att bli kontaktad av ett företag. Avsikten med studien är att klargöra om arbetslöshet i sig reducerar en sökandes chans att få ett jobberbjudande. Rapportens titel är ”Competition between employed and unemployed job applicants: Swedish evidence” och den är skriven av Stefan Eriksson och Jonas Lagerström.

Kontaktinformation
Författarna kan nås via e-post eller telefon. Stefan Eriksson, tel: 018-471 15 61, e-post: stefan.eriksson@nek.uu.se eller Jonas Lagerström, tel: 018-471 15 90, e-post: jonas.lagerstrom@nek.uu.se

Arbetsgivare väljer bort arbetslösa

 lästid ~ 2 min