Tema

Nationell forskarskola i vård och omsorg presenterar aktuell forskning

Den nationella forskarskolan i vård och omsorg har nyligen tilldelat Mälardalens högskola finansiering för tre doktoranders forskarutbildningar under fyra år. Vid en konferens vid Mälardalens högskola den 18-19 mars kommer ett 25-tal doktorander från den nationella forskarskolan att presentera sin forskning.

De 16 nationella forskarskolor som finns i landet tillkom 2001, som ett resultat av regeringens proposition Forskning och förnyelse. Den nationella forskarskolan i vård och omsorg är ett samarbete mellan fem lärosäten där Karolinska Institutet är värduniversitet. Övriga partnerskolor är Högskolan Dalarna, Mitthögskolan, Mälardalens högskola samt Örebro universitet. Syftet med forskarskolan är att utveckla forskning och kompetens inom vård och omsorg genom att skapa starka och kreativa forskargrupper och forskningsmiljöer inom området. Varje år utlyser den nationella forskarskolan projektmedel, som finansierar en hel forskarutbildning för en doktorand.

– I år har Mälardalens högskola för första gången fått finansiering för tre doktorander genom att forskare från Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap (IVF) och Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), ansökt med forskningsprojekt som accepterats för finansiering av doktorander. Så många har inte tilldelats pengar tidigare till någon partnerskola, säger professor Margareta Grafström, som är med i styrgruppen för nationella forskarskolan samt professor vid Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Doktoranderna, som ännu inte är antagna, får gå en strukturerad forskarutbildning med uttalade krav på att de ska vara färdiga inom fyra år.

Konferens vid Mälardalens högskola 18-19 mars
Den 18-19 mars (torsdag-fredag) arrangeras en konferens vid Mälardalens högskola i Västerås, för doktorander, forskare och handledare, vid den nationella forskarskolan i vård och omsorg. Inbjudna är även representanter från kommun och landsting som arbetar med forskning och kvalitetsfrågor samt högskolans övriga doktorander vid IVF och ISB. Temat är ”Inspiration” och det blir både föreläsningar, workshops inom de olika forskningsområdena och presentation av aktuell forskning.

Utifrån de teman som nationella forskarskolan arbetar utifrån; Vård av olika sjukdomstillstånd, Hälso- och sjukvårdens organisation, metod och teori samt Vård av äldre, kommer ett 30-tal doktorander att på torsdagen presentera sin forskning i bland annat posterpresentationer i högskolans entré.

Tid och plats: Torsdag 18/3 kl 09.00-17.00 och fredag 19/3 kl 09.00-16.00.
Mälardalens högskola, Sal Beta, Hus U, Högskoleplan, Västerås.
Posterutställningen är i ”länken” vid högskolans entré, Hus U.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ann Grenabo, samordnare av konferensen, 016-15 32 46, 070-761 88 53.
Margareta Grafström, professor i vårdvetenskap/geriatrisk omvårdnad, Mälardalens högskola, tel 070-733 76 29

Nationell forskarskola i vård och omsorg presenterar aktuell forskning

 lästid ~ 2 min