Tema

Hans Rausing hedersdoktor vid Mälardalens högskola

Hans Rausing har utsetts till teknologie hedersdoktor vid Mälardalens högskola av högskolans fakultetsnämnd i naturvetenskap och teknik.

I nämndens motivering framhålls bland annat:

”Professor Hans Rausing har nyligen avslutat en treårig gästprofessur i innovation och entreprenörskap vid Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP) vid Mälardalens högskola. Han har under dessa tre år tillfört högskolan mycket värdefulla kunskaper om Sveriges tekniska utveckling i ett internationellt perspektiv och innovationernas betydelse för landet de senaste 50 åren. Han har även visat på svårigheterna för idéer och entreprenörskap och hur dessa är beroende av andra samhällsfunktioner som politiskt system och arbetsmarknadsförhållanden. Det har bland annat skett genom informella diskussioner, föredrag och seminarier.

Hans Rausing är en av Sveriges främsta innovatörer och företagsbyggare. Mest känd är han för sina insatser att bygga Tetra Pak till ett världsledande företag för förpackningssystem i sin egenskap av VD och ordförande i 37 år. Under denna tid ökade antalet anställda i Tetra Pak från sju till 36 000 personer. En av alla hans utmärkelser är att han 1994 tilldelades ”Folkvänskapens Orden” av den ryske presidenten Jeltsin för bland annat sina insatser för Rysslands livsmedelsförsörjning.

Efter perioden Tetra Pak har Hans Rausing medverkat starkt till bland annat industrialisering i Ukraina och Ryssland samt utbildning i S:t Petersburg. I Sverige är han drivande i ett helt nytt förpackningskoncept genom företaget Ecolean i Helsingborg. Materialet som används är krita uppblandat med polypropylene, något som innebär en minimal belastning på miljön. Genom denna innovativa satsning visar Hans Rausing återigen sin idérikedom, entreprenörsförmåga och ansvar för en klok hushållning med naturens resurser.”

Hans Rausing promoveras till teknologie hedersdoktor i samband med en akademisk högtid i Eskilstuna den 4 juni 2004. Vid samma högtid promoveras även Margot Wallström och Salvatore Grimaldi till teknologie hedersdoktorer vid Mälardalens högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sten Ekman, prefekt för Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP), tel 016-15 36 35, 070-335 19 44.

Hans Rausing hedersdoktor vid Mälardalens högskola

 lästid ~ 1 min