Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2004

Amerikanska försvaret stödjer Parkinsonforskning i Lund

Ett stort anslag på nära 240 000 dollar har gått till avdelningen för neurobiologi vid Lunds universitet för forskning kring stamcellstransplantationer vid Parkinsons sjukdom. Anslaget kommer från amerikanska försvarsdepartementet, Department of Defense (DoD).

Parkinsons sjukdom är en vanlig sjukdom som orsakas av att hjärnans dopaminproducerande nervceller gått förlorade. Medicinering lindrar sjukdomens symptom, men efter några år avtar effekten och besvärliga biverkningar är vanliga.

Det finns därför ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Transplantation av embryonala nervceller kan ge en dramatisk symptomlindring men är bara tillgänglig för ett fåtal patienter, bl a för att tillgången till sådana celler är begränsad.

Lundaforskarna hoppas därför kunna hitta metoder som får embryonala stamceller att utvecklas till den sorts nervceller som saknas vid Parkinsons sjukdom.

Att amerikanska försvarsdepartementet intresserar sig för Parkinsons sjukdom beror på att man ser den som en modell för neurologiska sjukdomar som också kan orsakas av giftiga ämnen i militära sammanhang. DoD har ett särskilt forskningsprogram inriktat just på effekterna av sådana nervgifter.

Det var dock inte hos DoD som den lundensiska forskargruppen sökte anslag från början.

– Vi sökte pengar från Michael J Fox Foundation, en amerikansk stiftelse för Parkinsonforskning som redan gett oss anslag flera gånger. Den här gången kom vi inte med i stiftelsens utdelning, men de lät vår ansökan gå vidare till DoD som de har ett visst samarbete med, förklarar forskargruppens ledare professor Patrik Brundin.

Det är sju projekt som förmedlats via Fox Foundation och fått anslag av DoD för sin Parkinsonforskning. I det svenska projektet samarbetar lundaforskarna med företaget Cell Therapeutics Scandinavia samt professor Peter Eriksson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Målet är att differentiera en befintlig cellinje av embryonala stamceller från människa, som kan transplanteras till försöksdjur med en Parkinsonliknande sjukdom. Den cellinje som används tillhör dem som undantagits från president Bushs förbud mot arbete med embryonala stamceller, vilket gör att DoD utan problem kunnat ge anslag till forskningen.


– För vår del vet vi att vi kan få cellerna att överleva en transplantation. Målet är att också få dem att utveckla sig till nervceller och börja tillverka dopamin, den substans som Parkinson-patienternas hjärnceller producerar för lite av, säger Patrik Brundin.

Mer information Birgitta Larsson (046-222 31 71 (Birgitta.Larsson@mphy.lu.se), Patrik Brundin ( Patrik.Brundin@mphy.lu.se) eller Peter Eriksson (peter.eriksson@neuro.gu.se). Se även info hos Michael J Fox Foundation via länken nedan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera