Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2004

Trenden vänder:Modern distansutbildning ska locka till IT-studier

Kan man förändra ett utbildningsprograms innehåll och struktur av delvis ideologiska skäl?- Ja, säger professor Ann Hägerfors vid Luleå tekniska universitet, vår strategi ställer krav också på andra pedagogiska former och att vi som undervisar tillåter att stanna upp, tänka om och starta på nytt.Enligt SCB kommer antalet lediga jobb inom IT-sektorn att öka redan under 2004, något som Avdelningen för systemvetenskap tar fasta på.Genom att satsa på distansutbildning och ett modernt, tidsanpassat kursinnehåll hoppas man att trenden ska vända och antalet studenter öka.

1984, för 20 år sedan, startade det första systemvetenskapliga programmet vid Luleå tekniska universitet. När programmet i höst tar emot sina nya studenter välkomnas de till något som är delvis alldeles nytt och till en syn på och inställning till utbildning som kommer att bli en merit för dem i deras framtida yrkesliv.

På Avdelningen för systemvetenskap har man under ett antal år brottats med vikande ansökningssiffror. Den nedgång i IT- och datorbranschen som varit förstasidesrubriker under en rad år har resulterat i att färre blivande studenter sökt sig till utbildningar med anknytning datorer och IT, exempelvis systemvetarutbildningen.

– Det var i det läget vi bestämde oss för att sätta ner foten och att i samband med det självvärderingsarbete som ändå skulle göras också ta oss en titt på vårt program, dess struktur och dess innehåll. En sorts “clean brake” helt enkelt, säger professor Ann Hägerfors.

Förändringsarbetet har genomförts på bred front, alla avdelningens anställda har deltagit och dessutom har man knutit till sig referensgrupper med både studenter och representanter från näringsliv och andra arbetsgivare, exempelvis landstinget.

Resultatet är ett brett upplagt utbildningsprogram med stor flexibilitet för studenterna, med flera olika avslutningar och ett stort mått av valfria kurser. Samtliga kurser som ingår i programmet ges på distans, vilket innebär att en student exempelvis kan välja att läsa första året på campus i Luleå, andra året på distans och därefter återvända tillLuleå. Längre utlandsvistelser, graviditet eller barnledighet behöver således inte betyda definitiva avbrott i studierna på samma sätt som i dag.
Och att kurserna ges på distans innebär självfallet också delvis nya krav på lärarna, både vad gäller pedagogik, inställning och arbetsinsats.

– Själv är jag övertygad om att det kommer att innebära en merit för studenterna att ha läst och samarbetat på det sätt som vi nu tänkt oss. I grunden är det en ideologisk fråga – Luleå tekniska universitet har i sin strategi Det skapande universitetet formulerat bland annat hur vi ser på våra studenter och hur vi vill att lärandeprocessen ska gå till. Den pedagogik som vinner allt mer mark hos oss och som vi kallar kunskapsbyggande, handlar mindre om ren undervisning i form av föreläsningar utan mer om studenternas egna reflektioner och funderingar kring vissa konkreta problemställningar.

Det “nya” systemvetenskapliga programmet vid Luleå tekniska universitet bygger på 20 års erfarenhet och möjligheten att läsa hela eller delar av det på distans är vi för närvarande ensamma om att erbjuda i landet.

Upplysningar: Professor Ann Hägerfors, tel. 0920-49 10 24, ann.hagerfors@ltu.se, programansvarig Ingela Johansson, tel. 0920-49 18 17, ingela.johansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera