Tema

Stamceller kan transplanteras till näthinnan

Att transplantera friska stamceller till en sjuk näthinna skulle i framtiden kunna bli ett sätt att behandla vissa vanliga ögonsjukdomar. Lundaforskaren Anita Blixt Wojciechowski redovisar i sin avhandling forskningsrön som bidrar till den kunskap som behövs.

Retinitis pigmentosa är en ärftlig näthinnesjukdom som drabbar en av 3500 personer och leder till svår synnedsättning eller blindhet. Åldersrelaterad förstöring av gula fläcken, den del av näthinnan som är viktigast för synskärpan, är en annan vanlig orsak till synnedsättning. Denna sjukdom (makuladegeneration) drabbar nästan en tredjedel av alla personer över 75 år. Det finns idag ingen bra behandling för någondera sjukdomen.

Anita Blixt Wojciechowskis forskning handlar om transplantation av fosterstamceller från råtta till ögonen på vuxna råttor. Hon har haft både framgångar och motgångar i arbetet.

– Vi lyckades få de transplanterade stamcellerna att integreras och sprida sig i värdens näthinna. Däremot utvecklades de inte till nya, friska nervceller utan till gliaceller, som utgör en sorts stödjevävnad, berättar hon.

Många forskargrupper har haft problem med att få stamceller att utveckla sig just till nervceller. Men det finns en alternativ lösning. Man skulle kunna låta de transplanterade cellerna bära med sig tillväxtfaktorer och andra substanser som kan rädda de sjuka cellerna. De skulle också kunna förses med gener som producerar ämnen som de sjuka cellerna inte längre kan tillverka. För dessa uppgifter behöver de transplanterade stamcellerna inte utvecklas till nervceller, de kan lika gärna vara gliaceller.

Ideallösningen i framtiden skulle vara att ta stamceller från patienten själv, menar Anita Blixt Wojciechowski. Det finns faktiskt stamceller i kanten av näthinnan även hos vuxna. Om dessa kunde tas ut, odlas till större mängder, förses med gener som producerar de ämnen som behövs och sedan transplanteras tillbaka till det sjuka ögat, så skulle man slippa både avstötningsproblemen och de etiska problemen kring fosterstamceller. Vägen dit är lång, men några steg på vägen är tagna.

Avhandlingen heter The cell line RN33B transplanted to adult retina, och läggs fram den 19 mars. Anita Blixt Wojciechowski träffas på tel 046-222 07 71 eller 0733-42 70 95, e-post anita.blixt_wojciechowski@oft.lu.se.

Stamceller kan transplanteras till näthinnan

 lästid ~ 1 min