Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2004

Sjukgymnaster med ny profil utbildas vid Mälardalens högskola

Högskoleverket ger Mälardalens högskola rätt att utfärda sjukgymnastexamen. Beskedet innebär startsignalen för det nya sjukgymnastprogrammet som börjar vid Mälardalens högskola i höst.

Programmet är på tre år, 120 högskolepoäng, och kommer att ha en profil mot beteendemedicin. Ett beteendemedicinskt synsätt innebär fokus på sambandet mellan livsstil – människors vardagsbeteenden – och sjukdom. Denna profil är det ingen annan av landets sjukgymnastutbildningar som har.

– Det som skiljer oss från andra sjukgymnastutbildningar är att vi kommer att integrera det beteendemedicinska tänkandet i ämnet sjukgymnastik, säger Eva Denison (tidigare Johansson), sjukgymnast och projektledare för utbildningen. Detta kommer särskilt att uppmärksammas, likaväl som metoder för beteendeförändring som en del i behandling. Många av våra sjukdomar idag är livsstilssjukdomar.

Utbildningen ligger helt i linje med det stora behov av sjukgymnaster som kommer att finnas från år 2010, främst inom äldrevården, enligt bedömningar från Högskoleverket och AMS.
Sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens högskola kommer att ha 30 platser per läsår och är stationerad i Västerås. Den kliniska utbildningen kommer att förläggas till både Landstinget Västmanland och Södermanland.

Sjukgymnastutbildningen i Västerås blir den åttonde i Sverige.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Eva Denison, projektledare för sjukgymnastutbildningen, tel 021-10 31 38, eva.denison@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera