Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2004

… och än slank han neri diket …

Vi har alla varit med om det.Drattat på ändan, generat tittat oss omkring, ställt oss upp och trots eventuella blåmärken och skador fortsatt att gå som om ingenting hänt.Halkan är ett dilemma för många nordbor.

Varje vinter tar sjukvården emot många patienter som skadat sig just på grund av att de halkat.
Doktoranden Chuansi Gao vid Luleå tekniska universitet har i sin tvärvetenskapliga doktorsavhandling Slip and fall risk on ice and snow – identification, evaluation and prevention bland annat studerat kroppens rörelser och hur människor går på isiga underlag.
Den som är van att gå på snö justerar omedvetet sina rörelser och sin gång när han eller hon beträder ett halt underlag. De mekanismer som stabiliserar detta sätt att gå har nu identifierats och Chuansi Gao hoppas att studierna ska komma till användning i rehabilitering och halkförebyggande arbete.
Forskningen kan självfallet också appliceras på utövare av olika vintersporter.

I avhandlingen har Chuansi Gao även studerat olika skosulors effekt på snö och is.
Resultaten visar bland annat att sulor som enligt tillverkaren är halkresistenta visserligen också är det på hård is. Värre är det på det halaste underlaget av alla – smältande is, där dessa sulor nästan inte fungerar alls.

Trots att kroppen således så att säga “lärt sig” hur den ska agera när den går på hala underlag kan halkan ändå ställa till problem för den som är uppvuxen på snöiga vintervidder.
Tänk då hur den som inte ens sett snö och än mindre gått på detta underlag tidigare reagerar – en upplevelse som inte alltid slutar lyckligt …
En av de faktorer som avgör om man halkar omkull eller inte är nämligen just erfarenheten av att promenera på snö eller is.
Chuansi Gao föreslår därför att besökare från sydligare breddgrader än de svenska och europeiska via skyltar ska varnas på extra hala ställen, allt för att minska riskerna för fall och skador.

Chuansi Gao är doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, han har en licentiatexamen i ergonomi och innan han inledde sina forskarstudier arbetade han under många år med yrkesrelaterad säkerhet och hälsa.

Upplysningar: Chuansi Gao, tel. 0920-49 14 07, chuansi.gao@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-214 71 73, sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera