Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2004

Ny kunskap om plutonium lugnar forskarna

Nya analyser från KTH skapar ordning i den osäkerhet som rått de senaste fyra åren om hur plutoniumdioxid, ett av de viktigaste radioaktiva ämnena i kärnavfall, beter sig när det kommer i kontakt med vatten. Resultaten publiceras i dagens upplaga av Nature Materials.

( Uppsala universitet har också lagt ut ett PM kring detta. Läs mer https://www.forskning.se/nyheter/default.asp?id=3274 )

I januari 2000 publicerades en artikel i den amerikanska vetenskapstidskriften Science. En forskargrupp hade upptäckt att plutoniumdixod, PuO2, helt oväntat kunde förändras genom oxidation och bilda ett nytt stabilt ämne: PuO2,27.

Det gav upphov till heta diskussioner och en stor osäkerhet i forskarvärlden eftersom man nu kanske stod inför ett nytt radioaktivt ämne med okända egenskaper.

Konsekvenserna av detta skulle bli att det farliga kärnavfallet troligtvis var mycket mer lättlösligt i vatten än man tidigare trott, och därmed mycket mer rörligt. Riskbedömningar man tidigare gjort skulle inte gälla längre.

En forskargrupp på KTH, med folk från KTH, Uppsala universitet och ett forskningsinstitut i Budapest, fick i uppdrag av SKB, Svensk Kärnbränslehantering att studera detta. Det har tagit fyra år och de har gjort avancerade beräkningar för att försöka förklara dessa upptäckter och resultaten anses mycket viktiga.

– Det är goda nyheter. Det verkar som att detta ämne, PuO2,27, inte är stabilt. Det kan bara bildas tillfälligt under speciella omständigheter och därför behövs ingen drastisk förändring av riskanalyserna. Vi har fyllt i några kunskapsluckor och hittat en förklaring till de andra forskarnas upptäckter, säger Pavel Korzhavyi, forskare på KTH Materialvetenskap.

Datorsimuleringar ligger till grund för gruppens resultat och varken Pavel eller hans kolleger har varit i kontakt med något plutonium.

Plutoniumfakta: Rent plutonium reagerar spontant med syre och bildar plutoniumoxid. Det är alltså i den formen plutonium skulle förekomma i naturen om den släpps ut. Vanlig plutoniumoxid, PuO2, är mycket stabilt och svårlösligt. I Sverige finns plutoniumoxid inte rent men som en liten del, cirka 1 procent, inbakat i använt kärnbränsle. Totalt i Sverige finns cirka 5 000 ton använt kärnbränsle.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:Pavel Korzahvyi, forskare KTH: 073-695 49 60 pavel@met.kth.se
David Andersson, doktorand KTH: 08-790 8356, davida@met.kth.se
Börje Johansson, professor i fysik, KTH, 070- 417 54 52 borje@met.kth.se
Lars Werme, SKB, 070-374 39 08, lars.werme@skb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera