Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2004

Krocksäkrare bilar med optimering

Optimering är en effektiv väg att höja krocksäkerheten i bilar. Vid en serie simuleringar av krockprov på Linköpings universitet lyckades man minska inträngningen i kupén med en tredjedel.

I EU-länderna dödas 47 000 människor i bilolyckor varje år. Det är som om en jumbojet skulle störta var tredje dag. Sådana skrämmande siffror kräver en allt starkare satsning på krocksäkerhet. Modern optimeringsteknik, baserad på så kallade finita element-metoder, kan ge oss säkrare bilar till en betydligt lägre utvecklingskostnad.

En studie utförd vid LiU:s avdelning för hållfasthetslära i samarbete med Saab Automobile AB visar att det går att få ned beräkningstiden till en fjärdedel, jämfört med traditionella optimeringsmetoder. I sin doktorsavhandling beskriver Marcus Redhe 26 utvärderingar som han genomfört av en kollisionsmodell med en Saab 9-3. Den optimeringsteknik som användes kallas Space Mapping. Till grund för beräkningarna låg ett krockprov av amerikansk modell där bilen körs med 56 km/h rakt in i en stel barriär.

Genom att plåttjockleken varierades i sju av bilens krockupptagande komponenter, minimerades inträngningen av material i kupén med 32 procent.

– Effektiva optimeringsmetoder är ett viktigt verktyg för bilindustrin. Utmaningen är att hela tiden öka säkerheten i bilarna samtidigt som utvecklingstiderna kortas. Att på traditionellt vis optimera konstruktioner där varje alternativ testas för sig är för långsamt och leder inte alltid till den bästa lösningen, säger Tomas Sjödin, ansvarig för krocksimuleringar på Saab Automobile.

Marcus Redhes avhandling heter “On Vehicle Crashworthiness Design Using Structural Optimization”.

Kontaktinformation
Marcus Redhe kan nås på 0733-195606, e-post marre@ikp.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera