Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2004

Friskare befolkning – målet för ny utbildning

Till hösten startar ett nytt utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin. 30 studenter påbörjar då sina studier vid det folkhälsovetenskapliga programmet. När de kommer ut på arbetsmarknaden våren 2007 kommer de bland annat att arbeta för att minska sjukskrivningarna.

Men det är inte bara sjukskrivningar som folkhälsovetarna ska arbeta med. Befolkningens ökade alkoholkonsumtion, dåliga kostvanor, rökning, brist på motion och stress kommer i framtiden leda till så stora hälsoproblem att hälso- och sjukvårdens resurser inte kommer att räcka till, och folkhälsovetarna ska arbeta för förbättringar inom alla dessa områden. En annan viktig arbetsuppgift är att minska hälsoskillnaderna mellan olika grupper i samhället. Det är inget tvivel om att folkhälsovetarna behövs.

– Folkhälsovetarna kommer att arbeta med folkhälsosamordning och till exempel hälsoekonomiska frågeställningar i både offentlig och privat sektor, säger universitetslektor Gunnel Hensing, som är ordförande i nämnden som tagit fram utbildningen.

Programmet är på tre år, med möjlighet att läsa ytterligare ett år för en magisterexamen. För intresserade kommer det även efter avslutad grundutbildning finnas möjlighet att doktorera i folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för många kvalificerade arbeten med förebyggande och hälsofrämjande uppgifter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

– Vi vill få igång ett samtal kring hur vi som individer kan må bättre och skapa ett samhälle som främjar hälsan, säger Gunnel Hensing.

Utbildningen fokuserar på människors livsvillkor och miljö och vad som påverkar dem, både positivt och negativt. Utbildningen är bred och studenterna läser som huvudämne folkhälsovetenskap och epidemiologi, men i programmet ingår även till exempel hälsoekonomi, genusvetenskap, livsåskådning och pedagogik.

– Folkhälsovetarna kommer med sin speciella kompetens att bli ett viktigt komplement till andra yrkesgrupper som arbetar inom hälsoområdet, säger Gunnel Hensing.

Det folkhälsovetenskapliga programmet som startar höstterminen 2004 är ett helt nytt utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin. Helt i linje med tanken bakom Sahlgrenska akademin tas här vara på kunskaper inom flera av akademins områden för att främja folkhälsan. Ansökan sker till Verket för högskoleservice, senast den 15 april.

För mer information kontakta:

universitetslektor Gunnel Hensing, institutionen för samhällsmedicin, telefon: 031-773 68 62, e-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

universitetsadjunkt Annika Jakobsson, institutionen för samhällsmedicin, telefon: 031-773 68 64, e-post: annika.jakobsson@socmed.gu.se

Se även:

http://www.sahlgrenska.gu.se/utbildning/program/folkh.html

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera