Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2004

Världens mineralrikaste plats – ett resultat av mer än 1000 miljoner års geologisk utveckling

Långbans gruvby i östra Värmland är trots sin litenhet ett välkänt namn för mineraloger och geologer världen över. I denna till måtten ganska beskedliga lilla gruva har man hittat fler för världen nya mineral än nästan någon annanstans på vår planet.

Hemligheten bakom denna unika mineraldiversitet ligger dels i ursprunget och sambandet med våldsamma vulkaniska processer, och dels i den långa fortsatta geologiska utveckling som påverkat detta område.

Erik Jonsson visar detta i sin nyligen framlagda doktorsavhandling vid Institutionen för geologi och geokemi vid Stockholms universitet genom studier av geologi, mineralogi, vätskeinneslutningar i mineral och olika isotopsystem, och hur det hela sannolikt gått till.

Berget som brutits i Långban är rikt på järn och mangan, men innehåller också en hel del speciella spårkomponenter, som till exempel arsenik, antimon, barium, bly, beryllium och bor. Dessa grundämnen avsattes ursprungligen för omkring 1890 miljoner år sedan på den dåvarande havsbotten av varma vattenlösningar. Lösningarna drevs runt i de vulkaniska och sedimentära avlagringarna av värmen från aktiva vulkaner. En kontinent-kontinentkollision flera tiotal miljoner år senare omvandlade de äldre bergarterna och nya mineral bildades av de tidigare vulkaniskt avsatta komponenterna. Förnyad påverkan av den gamla berggrunden inträffade också vid flera senare tillfällen: både då omfattande graniter bildades längs den gamla kontinentens kant för omkring 1780 miljoner år sedan och genom senare svag uppvärmning och uppsprickning, för omkring 1000 miljoner år sedan.

Särskilt under den sista händelsen bildades en mängd exotiska mineral genom upprepad återanvändning av vulkaniskt avsatta metaller och utfällning av dessa i öppna sprickor i berget. Till sist finns spår av i sprickor och förvittringszoner nedträngande sötvatten och nybildning av mineral med hög andel organiskt kol. Detta inträffade sannolikt för mindre än 600 miljoner år sedan, då livet spritt sig över jordens yta.

Doktorsavhandlingens titel: Fissure-hosted mineral formation and metallogenesis in the Långban Fe-Mn-(Ba-As-Pb-Sb) deposit, Bergslagen, Sweden

Erik Jonsson kan nås på telefon 08-674 7324 (Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet) alt. 08-5195 4041 (Sektionen för mineralogi, Naturhistoriska riksmuseet) eller e-post erik.jonsson@geo.su.se

http://www.geo.su.se/forskning/projekt/alla/ErikJonsson.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera