Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2004

DNA-teknik avslöjar ursprung och släktskap

Den lilla ävjebrodden rymde för länge sedan från Sydafrika, kanske med fåglars hjälp. Det visar Per Kornhall i sin avhandling där han jämfört två växtgrupper som finns både i Sverige och Sydafrika.

Linnés lärjunge Carl-Peter Thunberg skrev den första floran över Kapprovinsen så svensk botanik har en trehundraårig tradition att falla tillbaka på i Sydafrika. Per Kornhall har använt molekylära metoder för att analysera släktskapet inom två växtfamiljer som båda innehåller många sydafrikanska arter, Scrophulariaceae, flenörtsväxter och Stilbaceae. Den senare har inget svenskt namn men har ändå svensk anknytning. Släktet Stilbe som gett upphov till familjenamnet beskrevs nämligen av den svenska botanikern Bergius.

I Linnés sexualsystem delades växterna in efter likheter vad gäller antal ståndare och pistiller. Systemet gjorde att växter som var väldigt nära släkt, men hade olika ståndarantal, hamnade i olika klasser.

Växtsystematik idag vill att taxonomin, namngivningen, skall reflektera organismernas evolutionära historia för att uppnå en så naturlig och användbar klassifikation som möjligt. Den molekylärgenetiska revolution som skett inom medicin och biologi de senaste 20 åren har gett oss kraftfulla redskap för att göra detta. Växtsystematik är idag en levande, modern forskningsgren som fritt rör sig mellan århundraden i sina metoder. Växter samlas in, pressas i herbarium och namnges på latin, och analyseras sedan med modern DNA-teknik.

Avhandlingen, som innehåller nya klassifikationer i familjerna Scrophulariaceae och Stilbaceae, visar att en karaktär som traditionellt sett har tillmätts stor betydelse vid indelningen av dessa växter, antalet fröämnen, kan variera mycket mellan närbesläktade arter. Resultaten tyder också på att den lilla ävjebrodden, Limosella, som finns i Sverige (och i hela världen), för länge sedan rymde från Sydafrika, kanske med hjälp av fåglar.

Länk till avhandlingen: http://publications.uu.se/uu/fulltext/nbn_se_uu_diva-3998.pdf

Bilder: http://www.info.uu.se/pressmapp/perKornhall1.tif (en Pseudoselago)
http://www.info.uu.se/pressmapp/perKornhall2.tif (utfällt DNA i ett provrör)
http://www.info.uu.se/pressmapp/perKornhall4.tif (analys-schema)
http://www.info.uu.se/pressmapp/perKornhall3.jpg (en Limosella)

Namn: Per Kornhall
Avhandlingens titel: Phylogenetic studies in the Lamiales with special focus on the Scrophulariaceae and the Stilbaceae
Institution: Institutionen för evolutionsbiologi, avdelningen för systematisk botanik
Opponent: Dr Nigel Barker, Rhodes University, Grahamstown
Disputationen äger rum: Fredagen 12 mars, kl. 14.00, Lindahlsalen, EBC.
Per Kornhall kan nås på 018-471 6446 eller via e-post Per.Kornhall@ebc.uu.se

Kontaktinformation
Per Kornhall kan nås på 018-471 6446 eller via e-post Per.Kornhall@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera