Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Kungen och drottningen besöker Umeå universitet

Umeå universitet har äran att välkomna Hans Majestät Konungen och Drottningen till ett miljöseminarium och efterföljande högtidligheter i samband med universitetets doktorspromotion lördagen den 5 juni 2004.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att Umeå universitets vårpromotion äger rum på självaste Världsmiljödagen. Vi vill därför passa på och lyfta fram det faktum att universitetet för första gången begåvats med H.M. Konungens Miljöprofessur och att Umeå är ett fortsatt starkt fäste för forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling. Vi tänker fira detta med ett kungligt miljöseminarium.

Huvudtalare vid seminariet är Susan Baker som tilldelats H.M Konungens Miljöprofessur detta läsår. Hon kommer att tala om: Environment as a social science issue

Klockan 17.00 börjar Umeå universitets vårpromotion. De som avlagt sin doktorsexamen, disputerat, under året promoveras då till doktorer. De får under ceremonin ta emot de yttre bevisen på doktorsvärdigheten de så kallade insignierna: lagerkrans respektive doktorshatt, guldring och diplom. Promotionen följs av en middag.

Dr. Susan Baker 2003/2004 års innehavare av H.M Konugens Miljöprofessur är Reader (docent), och inom kort Chair (professor), i European Social Research vid Cardiff School of Social Sciences vid Cardiff University, England.

Hon har en bred bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området och inom miljöforskning. Hennes huvudsakliga forskningsområde ligger inom policyformulering och implementering av EU:s politik för miljö och hållbar utveckling, studier över östeuropeisk miljöpolitik och dessa länders harmoniseringsprocesser inför EU-medlemskap samt genderperspektiv på miljöideologier. Susan Baker är den första kvinnan och den andre samhällsvetaren som hittills har tilldelats professuren.

Umeå Miljöhögskola invigdes den 25 september 1997 i närvaro av H.M. Konungen och dåvarande miljöminister Anna Lindh. Sedan dess har två nya tvärvetenskapliga utbildningsprogram startats: politices magister med miljöinriktning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, och mark- och miljöprogrammet vid SLU, Umeå. Dessutom finns ytterligare miljöutbildningsprogram vid de bägge universiteten.

Vi bjuder även in studenterna att delta i detta miljöseminarium och hoppas att det ska bli tillfälle för H.M. Konungen att också möta dem, så här drygt sex år senare, och följa upp vad som hänt med miljöforskning och miljöutbildningar i Umeå.

Mer information om Umeå Miljöhögskola: http://www.mhu.umu.se/
Tidigare pressmeddelande om Baker: http://info2.adm.umu.se/Press/PressRelease.aspx?id=1029

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Katarina Ecekerberg, professor i stetsvetenskap
Tel: 090 – 786 52 30
070 – 671 14 79
E-post: katarina.eckerberg@pol.umu.se

Gunnvor Larsson, ceremonimästare
Tel: 090 – 786 77 76
E-post: gunvor.larsson@adm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera