Tema

Lovande behandling av postpolio

Nya forskningsresultat från Karolinska Institutet visar att inflammatoriska reaktioner hos patienter med postpolio sjunker dramatiskt vid behandling med immunglobulin. Detta möjliggör helt nya behandlingsstrategier.

Sexton patienter som tidigare haft polio och sedan utvecklat ökande symptom med muskelsvaghet, typiska för postpolio syndromet, behandlades med immunglobulin intravenöst. Patienternas höga nivåer av pro-inflammatoriska cytokiner i ryggmärgsvätskan, vilka är ett tecken på en pågående inflammatorisk process, sjönk dramatiskt efter behandlingen.

Patienter med post-polio har visat sig ha avsevärt högre nivåer av cytokinerna TNF-a, IFN-g och IL-10 i ryggmärgsvätskan, jämfört med en kontrollgrupp. Nivåerna är lika höga som hos patienter med multipel skleros (MS), en sjukdom med inflammation i ryggmärgsvätskan.

Efter behandling med immunglobulin intravenöst dagligen under tre dagar sjönk nivåerna av proinflammatoriska cytokiner till i stort sett noll. Uttrycket av cytokinernas mRNA mättes sex till åtta veckor efter behandlingen. De flesta patienterna upplevde också förbättringar av sitt tillstånd. Värdet av detta behöver dock undersökas vidare, då denna första studie inte hade någon kontrollgrupp som fick placebo (sockerpiller).

Postpolio syndromet karakteriseras av tilltagande rörelsehinder, tiotals år efter den akuta polioinfektionen, vilket orsakas av en hela tiden pågående nervförtvining som leder till muskelsvaghet. Bakgrunden till att nerverna förtvinar har hittills varit okänt. Oberoende av orsaken till den ökande cytokinproduktionen, vet man att både TNF-a och IFN-g är inblandade i mekanismer som förstör motoneuroner, de nervceller som är kopplade till musklerna. Det är därför möjligt att en kronisk produktion av cytokiner inom nervsystemet har klinisk betydelse för symptomen vid postpolio.

Resultaten öppnar upp för en helt ny behandlingsmetodik vid postpolio. En större placebokontrollerad studie av intravenös immunglobulinbehandling av postpolio har inletts vid Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta:
Professor Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, tfn 08-517 762 42, 070 721 3598, mail tomas.olsson@cmm.ki.se
eller
Professor Kristian Borg, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för rehabiliteringsmedicin, tfn 08-517 760 13, mail kristian.borg@phs.ki.se

Publikationer:
Prior poliomyelitis – IvIg treatment reduces proinflammatory cytokine production.
Gonzalez H, Khademi M, Andersson M, Piehl F, Wallström E, Borg K, Olsson T.
Journal of Neuroimmunology (2004). In press.

Prior poliomyelitis-evidence of cytokine production in the central nervous system.
Gonzalez H, Khademi M, Andersson M, Wallström E, Borg K, Olsson T.
J Neurol Sci (2002), 205: 9-13.

Lovande behandling av postpolio

 lästid ~ 2 min