Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2004

En värld behärskad av svampar

Katastrofen som utplånade dinosaurierna och andra djurarter för 65 miljoner år sedan innebar också dramatiska förändringar för vegetationen. I en ny studie som publiceras i senaste numret av Science har paleontologerna Vivi Vajda från Lunds Universitet och Stephen McLoughlin från Queensland University of Technology i Australien kunnat kartlägga vad som hände med vegetationen från månad till månad. De beskriver en värld i mörker där svamparna har tagit över.

Man vet att en asteroid slog ner på Yucatanhalvön i Mexiko. Den lämnade en 180 km vid krater efter sig. Från nedslagspunkten spred sig väldiga svallvågor och Västindien begravdes av aska och annat nedfall. Asteroidnedslagets verkningar var globala. Vajda och McLoughlin har tidigare undersökt spåren efter nedslaget på Nya Zeeland och vilka följderna blev för djurlivet. I den nu aktuella undersökningen har man kunnat visa vad som hände med vegetationen.

I slutet av kritatiden dominerades vegetationen på Nya Zeeland av barrträd och blomväxter. Många av dessa arter försvinner plötsligt i sedimentföljden och ersätts av ett fyra millimeter tjockt lager av svampsporer och svamptrådar. Lagret sammanfaller med ett förhöjt nedfall av iridium, ett på jorden sällsynt grundämne som det fanns höga halter av i asteroiden.

– Vi har lyckats rekonstruera utvecklingen från månad till månad, alltså med mycket hög tidsupplösning, säger Vivi Vajda. Under en mycket kort period – från några månader till ett par år – måste svampar och andra saprofyter som lever på död organisk materia ha dominerat växtligheten. Atmosfäriskt damm har blockerat solljuset och lett till att växter som är beroende av fotosyntes har dött.

Över lagret av fossila svamprester finns ett 60 cm tjockt lager som återspeglar hur växtligheten relativt snabbt återhämtade sig, till en början med marklevande ormbunkar och senare med en alltmer artrik vegetation.

Ett liknande lager av svamp- och algrester är känt från en tidigare katastrof för 251 miljoner år sedan. Det var en ännu mer omfattande massdöd: ca 90 procent av alla de existerande arter försvann. Med anledning av de nya rönen finns det nu skäl att åter undersöka vad som hände vid detta tillfälle.

Vivi Vajda kan nås på tel 046-222 39 59 eller 0730 708 925 samt på e-post Vivi.Vajda@geol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera