Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2004

Avhandling om vilka aktiepriser som ger högre utdelning idag än i framtiden

Vilka aktiepriser ger högre utdelning idag än i framtiden när du handlar med optionskontrakt?

Det är en av de frågor som Henrik Jönsson, doktorand i matematik/tillämpad matematik, har undersökt i en licentiatavhandling som han nyligen lade fram vid Mälardalens högskola.

Henrik Jönsson i har i sin forskning framför allt studerat strukturen på den mängd av aktiepriser som ger högre utdelning idag än vad det förväntade värdet kommer att vara. Han beskriver problemet så här:

– Anta att du äger en Amerikansk köpoption som ger dig rätten att köpa en aktie under optionens löptid. När ska du lösa in optionen för att maximera optionens utdelning? Värdet på den underliggande aktien kommer att variera under optionens löptid på ett slumpmässigt sätt, d.v.s. vi kan inte idag veta vad värdet på aktien är imorgon. Vi kan endast förutsäga vad det förväntade värdet på varan kommer att vara.

En köpoption är ett kontrakt på finansmarknaden som ger ägaren rättigheten, men ingen skyldighet, att köpa en underliggande vara, till exempel en aktie, för ett bestämt pris, oberoende av hur mycket den underliggande varan är värd. Optionen är endast giltig under en bestämd tidsperiod, den s.k.löptiden. Slutdagen är den sista dagen som optionen är användbar.

Det finns olika typer av köpoptioner. En köpoption av Amerikansk typ ger ägaren rättigheten att köpa den underliggande vara vid vilken tidpunkt som helst under löptiden fram till och med slutdagen för optionen. En europeisk köpoption ger ägaren rätt att lösa in optionen endast på slutdagen. De flesta optioner som handlas på den svenska marknaden är amerikanska.

För att beskriva aktieprisets förändring under löptiden använder Henrik Jönsson olika matematiska modeller.

Avhandlingens titel: Structural Studies of Optimal Stopping Domains for American Type Call Options.

Granskare var Dr Johan Tysk, Uppsala universitet. Handledare har professor Dmitrij Silvestrov, Institutionen för Matematik och Fysik vid Mälardalens högskola, varit.

Kontaktinformation
Mer information:
Henrik Jönsson, Institutionen för Matematik och Fysik, Mälardalens högskola, tel 021-10 16 60, e-post: henrik.jonsson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera