Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2004

Eldflugans sken kan hjälpa oss att finna liv i rymden

Eldflugans ljusämne, luciferas, används idag vid olika bioanalyser men är temperaturkänsligt. Jonas Eriksson, doktorand på KTH, har dock fått ämnet att fungera vid högre temperaturer vilket kan ge säkrare DNA-analyser. På sikt kanske det även kan hjälpa till att spåra liv i rymden.

När en eldfluga vill hitta sin partner skickar den ut tydliga signaler. Genom en kemisk reaktion i kroppen, styrt av ämnet luciferas, frigörs energi och ett ljussken bildas så att flugorna hittar varandra i natten. Fenomenet kallas bioluminiscens.

Bioluminiscens kan vi människor använda oss av i vetenskapliga syften. Luciferas reagerar nämligen på allt levande material och bildar ljus. På det sättet får vi en indikator för att spåra liv. Tekniken används redan i en del apparater för att upptäcka till exempel bakterier inom livsmedelsindustrin.

Bioluminiscens används också framgångsrikt vid DNA-analys när man läser DNA-strängar med så kallad pyrosekvensering.

Problemet med tekniken är bara att den, liksom de flesta biologiska tekniker, är ganska temperaturkänslig. Vid lägre temperaturer kan det uppstå reaktioner som gör mätresultaten svårare att tolka. Fram tills nu har den därför bara kunnat användas i rumstemperatur. Jonas Eriksson visar dock i sin avhandling en metod hur man genom ett termodynamiskt “trolleritrick” kan få den att fungera vid högre temperaturer, i dagsläget upp till 37 grader. Den högre temperaturen gör DNA-analyserna säkrare.

Upptäckten kan också leda till fler användningsområden. Ett sånt område skulle kunna bli att utrusta en framtida rymdsond med sensorer som kan upptäcka biologiskt liv. En rymdsond måste klara vissa temperatursvängningar och de små NASA-robotar som rullar runt på Mars idag, Spirit och Opportunity, har endast med sig utrustning för geologiska undersökningar.

Avhandlingens namn: Advancements in firefly luciferase based assays and pyrosequencing technology, Tid och plats: 5/3, kl 10.00, Svedbergsalen, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Jonas Eriksson, 0704-584 902, 08-553 78394, jonase@biochem.kth.se
Läs mer på: http://www.kth.se/aktuellt/press/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera