Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2004

Ny behandling ger möjlighet till läkning av leder vid RA (reumatoid artrit)

I morgondagens nummer av tidskriften Lancet, volume 363, nummer 9410, publiceras en studie där en rad svenska reumatologenheter medverkat. Där visar man att en kombination av två läkemedel (metotrexat och etanercept) har möjlighet att inte bara bromsa, utan i många fall också leda till en förbättring av ledskadan hos patienter med ledgångsreumatism.

– Det viktigaste principiella resultatet av denna studie är att vi för första gången visar att destruktionen, mätt med röntgen, går tillbaka under en behandling, säger professor Lars Klareskog, som är huvudansvarig för studien. Det vill säga att behandlingen gör det möjligt för patienterna att inleda en läkningsprocess i lederna.

Studien som har namnet TEMPO (Trial of Etanercept and Methrotrexat with Radiographic Patient Outcomes) är den första studien där både sjukdomsaktivitet och röntgenförändringar av lederna studerats hos patienter med reumatoid artrit som slumpmässigt behandlats med ett av följande tre behandlingsalternativ: etanercept plus metotrexat, enbart etanercept eller enbart metotrexat. De båda terapierna har olika biologiska effekter och griper in i inflammationsprocessen från två håll.

– Denna studie visar alltså på nya möjligheter för den grupp svårt sjuka som inte är hjälpta av annan behandling, fortsätter Lars Klareskog. Den stora utmaningen blir att identifiera vilka grupper av patienter där det är mest meningsfyllt att pröva de nya varianterna av behandling.

682 patienter med reumatoid artrit från 92 behandlingscentra i Europa och Australien har deltagit i studien. Däribland patienter från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Länssjukhuset i Kalmar och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Fynden i TEMPO-studien är av stor relevans både för den dagliga reumatikervården och för den principiella synen på leddestruktion, säger professor Klareskog. Detta kommer att kräva fortsatt kliniskt uppföljningsarbete och noggrann uppföljning av behandlingsresultat i den kliniska vardagen.

Ref: The Lancet, Number 9410: Lars Klareskog, MD, PhD et al; Therapeutic Effect of the Combination of Etanercept and Methotrexate Compared With Each Treatment Alone in Patients With Rheumatoid Arthritis.

För uppföljning av kliniskt resultat av behandling av RA har ett kvalitetsregister inrättats för Stockholmsregionen -STURE. Metoder för att registrera patienter i Sverige ger möjligheter till uppföljning som inget annat land i världen har. Kvalitetsregistret är en förutsättning för att vetenskapligt kunna utvärdera olika behandlingar.
Resultatet i TEMPO-studien får stöd av en nyligen publicerad observationsstudie från STURE-registret. I studien jämfördes monoterapi med etanercept å ena sidan och metotrexat i kombination med etanercept å den andra.

Ref: van Vollenhoven R, Ernestam S, Harju A, Bratt J, Klareskog L: Etanercept versus etanercept plus methotrexate: a registry based study suggesting that the combination is clinically more efficacious, Arthritis Res Ther 2003, 5:R-347-R351.

Kontaktinformation
För mer information:
Lars Klareskog, professor/överläkare, reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, tel: 070-5227788.

För bakgrundsmaterial: http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/go.wiz?doc=1046337

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera